گروه

نماینده اصلی

در شورای مدیریت

نماینده علی البدل

در شورای مدیریت

بندرسازی

دکتر سامی ستایش

مهندس غلامرضا سنایی

بهینه سازی مصرف انرژی

مهندس سیروس بلورچی

مهندس محمدمهدی امینی

تأسیسات ساختمان

مهندس هوتن محتاجی

مهندس علیرضا طباطبایی مقدم

تأسیسات شهری

مهندس علیرضا پوراشرف

مهندس مهدی زراعت پرور

ترافیک و حمل و نقل

مهندس علیرضا فندرسکی

مهندس امیر راسخ

خطوط انتقال نفت و گاز

مهندس داود کرکه آبادی

مهندس حسین رهنما

راه و راه آهن

دکتر سهیل آل رسول

مهندس غلامرضا مقیمی

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مهندس سیدحسین یثربی

دکتر بهروز گتمیری

سازه

مهندس مهرداد اشتری

مهندس تیمور هنربخش

سدسازی

مهندس مهرداد حاج زوار

مهندس کرامت اسلامی

شهرسازی

مهندس سهراب مشهودی

مهندس فرج الله واحدی

صنایع

دکتر محمدمهدی بهنیا

دکتر شهرام هاشمی مرغزار

فرودگاه

مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه

مهندس زهره قهرمانی

کشاورزی و دامپروری

مهندس حسن شنطیا

مهندس رضا سهرابی

مدیریت و سیستم

مهندس حامد سحابی

مهندس حسن رحیمی فرزان

معادن و زمین شناسی

مهندس امیر حلاجی

دکتر داریوش کاوه آهنگران

معماری

مهندس سعید سادات نیا

مهندس کمال الدین ایمانی

منابع آب

مهندس محمدحسن عبدالله شمشیرساز

مهندس محمد مداح

مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

مهندس مسعود مشتاقیان

مهندس فیروز اردشیریان طبرسی

نقشه برداری

مهندس سیدحسین سراجی

مهندس حسن تسلیمی