جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

اهداف و ماموریت

برنامه استراتژیک جامعه مهندسان مشاور ایران نقش و رسالت سازمان‌های مدنی از قبیل انجمن‌ها، جوامع، جمعیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی در حفظ تعادل و رشد و توسعه کشورها طی دهه‌های اخیر افزایش یافته است. این سازمان‌ها بوسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوط به یک حرفه، یا معتقد به آرمان‌ها و اهداف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی معینی تشکیل می‌گردند و هدفِ دفاع از حقوق و ارتقاء توانمندی‌ها و رشد اعضای خود را دنبال می‌کنند و از این طریق به رشد و توسعه خود و جامعه نیز کمک می‌نمایند. این گونه سازمان‌ها بعنوان حلقه واسط بین مردم و دولت عمل می‌کنند و پل ارتباطی بین مردم و دولت به شمار می‌آیند.
برنامه استراتژیک جامعه مهندسان مشاور ایران

فهرست مطالب۱ - مقدمه   

نقش و رسالت سازمان‌های مدنی از قبیل انجمن‌ها، جوامع، جمعیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی در حفظ تعادل و رشد و توسعه کشورها طی دهه‌های اخیر افزایش یافته است. این سازمان‌ها بوسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوط به یک حرفه، یا معتقد به آرمان‌ها و اهداف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی معینی تشکیل می‌گردند و هدفِ دفاع از حقوق و ارتقاء توانمندی‌ها و رشد اعضای خود را دنبال می‌کنند و از این طریق به رشد و توسعه خود و جامعه نیز کمک می‌نمایند. این گونه سازمان‌ها بعنوان حلقه واسط بین مردم و دولت عمل می‌کنند و پل ارتباطی بین مردم و دولت به شمار می‌آیند.

جامعه مهندسان مشاور بزرگترین تشکل مدنی مهندسان مشاور کشور بوده و ضمن دفاع از حقوق جمعی و فردی آنان و کمک به رشد و توسعه حرفه مهندسی،با مطرح ساختن مسائل و نیازهای حرفه مهندسی مشاور و شرکت‌های مهندسان مشاور با مراجع ذیربط دولتی (مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) سعی می‌نمایند ضوابط و بسترهای قانونی لازم را نیز ایجاد کند

جامعه با داشتن اعضایی در ده‌ها رشته تخصصی مهندسی، اقتصادی و مدیریت در نقطه‌ای قرار گرفته است که برای انجام موثرتر رسالت خود و ایفای نقش کارآمدتر در کمک به رشد و توسعه کشور و اعضای خود، نیازمند چشم‌انداز، هدف‌های روشن، استراتژی‌های مشخص و برنامه‌های اجرائی لازم می‌باشد.

مدیریت جامعه با انجام برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به نیاز مذکور پاسخ گفته و مسیر رشد و توسعه خود را تعیین و طراحی نماید. جامعه می‌تواند با مشارکت و تعامل با اعضاء خود به برنامه منسجمی دست یابد که فعالیت‌های آن را در راستانی توانمندی و استحکام حرفه مهندسی مشاور متمرکز و سازماندهی کند و جایگاه مهندسان مشاور ایران را در کشور، منطقه و جهان ارتقاء بخشد و اثر بخشی آنان را در رشد و توسعه کشور افزایش دهد و بر دانش، مهارت‌ها و بهره‌وری هر یک از شرکت‌های مهندسی مشاور بیافزاید.

شورای مدیریت جامعه در سال ۱۳۸۳ به کمیته منتخب خود مرکب از آقایان: دکتر بنی‌اسدی، مهندس حامدی، مهندس حسینی، مهندس حقوقی، مهندس سیار، مهندس مشهودی، مهندس میرزاخانیان، مهندس نوربخش و مهندس آیت‌اللهی ماموریت داد تا به تهیه برنامه استراتژیک جامعه بپردازد. کمیته مذکور فعالیت خود را با همکاری آقای منصور شریفی، بعنوان کارشناس و طبق متدولوژی برنامه‌ریزی تعاملی، آغاز نمود. در نیمه راه مسئولیت تهیه آئین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور، با اولویت، به عهده این کمیته قرار گرفته و لذا باقیمانده سال ۸۳ و سال ۸۴ صرف تدوین و تکمیل و آئین اخلاق حرفه‌ای گردید. در سال ۱۳۸۵ برنامه استراتژیک مجدداً مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ حاصل کار طی چند جلسه در شورای مدیریت جامعه ارائه، نقد، اصلاح و تکمیل گردید. رئوس و خطوط کلی این برنامه حاوی رسالت جامعه، فرصت‌ها و تهدیدات محیطی جامعه و نقاط قوت و ضعف درونی جامعه، در این برنامه شناسائی و طبقه‌بندی شد. علاوه برآن استراتژی‌ها و اقدامات اجرائی لازم برای تحقق استراتژی ها تعیین و پیشنهاد گردید. در تهیه این برنامه، کمیته ابتدا به مطالعه و شناخت مبانی قانونی و حقوقی تشکیل و تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران و تعریف رسالت آن پرداخت و سپس با نظر خواهی از اعضای شورای مدیریت جامعه به شناخت و طبقه بندی فرصت‌ها و تهدیدات محیطی که بر عملکرد و رشد و توسعه آینده جامعه موثراند ادامه داد. آنگاه به شناسائی نقاط قوت و ضعف کلی جامعه اقدام نمود. در این مرحله نیز از نقطه نظرات شورای مدیریت بهره‌مند گردید. سپس با توجه به رسالت، فرصت‌ها، تهدیدات و نقاط قوت و ضعف جامعه مهندسان مشاور، با استفاده از تکنیک (SWOT) اقدام به تعریف جهت‌گیری‌های کلی و استراتژی‌های جامعه نمود. در مرحله بعد، بر اساس استراتژی (راهبرد)های تعیین شده، سیاست‌ها و اقدامات و پروژه‌های اجرائی تعیین و تعریف گردید. این مجموعه طی جلساتی در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ برای بررسی و تصویب به شورای مدیریت ارائه گردید. نقطه نظرات و پیشنهادات شورای مدیریت در برنامه ارائه شده، اعمال گردید و حاصل فرآیند طی شده برای آگاهی اعضای جامعه در این گزارش ارائه می‌گردد.

لازم به تذکر است که برنامه‌ریزی فرآیندی است که لازم است با توجه به تغییرات محیط و سازمان استمرار داشته باشد. برنامه ارائه شده حاصل اولین دور فرآیند برنامه‌ریزی در جامعه بوده و امید است با استمرار آن به تدریج غنی‌تر و کامل‌تر گردد و مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مسئولین و اعضای جامعه قرار گیرد.


 

۲ - رسالت جامعه        

براساس ماده ۱ قانون احزاب ، جمعیت‌ها و انجمن‌ها....، رسالت و اهداف جامعه مهندسان مشاور ایران و اینگونه انجمن‌ها ” به صورتی به اصول اداره کشور و خط‌مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران “ مربوط می‌گردد و براساس ماده ۲ قانون مذکور اهداف این جمعیت‌ها و انجمن‌ها به گونه‌ای در جهت دفاع و تأمین منافع خاص صنفی می‌باشد . به عبارت دیگر ماده ۱ قانون به فعالیت‌های ملی و فراگیر و ماده ۲ قانون به فعالیت‌های تخصصی و صنفی تأکید دارد.

همچنین ، براساس ماده ۱ اساسنامه، جامعه اینگونه تعریف شده است: «.... جمعیتی است ملی، فرهنگی، فنی و حرفه‌ای و مستقل از تمام احزاب و گروههای سیاسی که شرکت‌های مهندسان مشاور با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه می‌توانند در آن عضویت داشته باشند.» بر این اساس رسالت جامعه دارای ابعاد ملی - فرهنگی - فنی و حرفه‌ای بوده و در راستای تامین نیازها و تحقق اهداف عالیه ملت ایران و حقوق صنفی اعضاء و اعتلای حرفه ” مهندسان مشاور “ ، دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته کشور،... می‌باشد.

دیدگاههای اعضای شورای مدیریت درباره رسالت جامعه نیز بر هر دو رسالت صنفی و رسالت ملی به شرح زیر جامعه تأکید می‌نماید.

الف: رسالت جامعه در بعد صنفی

 •  حفاظت و صیانت از حقوق اعضاء
 •  توانمندسازی اعضای جامعه
 •  ارتقای اخلاق حرفه‌ای اعضا
 •  گسترش آگاهی‌ها و بصیرت اعضا در راستای اولویت منافع ملی بر منافع صنفی و شخصی
 •  ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش انگیزه و مشارکت اعضا در ارتقای توانمندی خود و سایر مهندسین مشاور و جامعه
 •  اطلاع‌رسانی و آموزش اعضا در ارتباط با تحولات حرفه و تکنیک‌ها و روش‌ها و ابزار جدید در رشته‌های تخصصی مختلف
 •  کمک به ایجاد و تحکیم روابط حرفه‌ای بین اعضا و انجمن از یک سو و بین اعضا از سوی دیگر
 •  کمک به ارتقای وضعیت رفاهی ، بهداشتی ، فرهنگی ، ورزشی و... اعضاء
 •  کمک به ارتقای کیفیت خدمات مهندسان مشاور از جمله بکارگیری روش‌های کنترل کیفی
 •  کمک مستقیم و غیرمستقیم به اعضا در جهت صدور خدمات مشاوره‌ای
 •  ارتقای جایگاه حرفه مهندسان مشاور و بطور کلی مشاوره علمی

ب : رسالت جامعه در بعد کلی و اجتماعی

 •  ایفای نقش مؤثر در برنامه ریزی توسعه کشور
 •  کمک به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور با توجه لازم به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه، و با تاکید بر الگوی مصرف بهینه انرژی فسیلی
 •  اولویت قائل شدن برای منافع ملی نسبت به منافع صنفی و شخصی
 •  ایفای نقش مؤثر در مرحله اجرا بر پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی
 •  تأکید بر رعایت استانداردهای اجرای طرح‌ها (اعم از طرح‌های صنعتی ، ساختمانی، نرم‌افزاری و تکنولوژی)
 •  ایجاد ارتباط قوی با سازمانها، انجمن‌های حرفه‌ای و دستگاه‌های مؤثر در توسعه اقتصادی، صنعتی، ‌اجتماعی ... کشور به منظور تأمین امکانات و نیازهای اعضای جامعه
 •  اطلاع‌رسانی و آگاه ساختن اجتماع ایران از مسائل کلان توسعه کشور و توانایی‌ها و فعالیت‌های جامعه و اعضای آن در راستای حل مسائل مذکور
 •  ایجاد ارتباط با سازمانهای فنی ، مهندسی در سطح جهان و تبادل اطلاعات جهت ارتقای جایگاه و توانایی‌های جامعه در کمک به توسعه اعضا و توسعه کشور
 •  تلاش و مبارزه برای رقابت سالم بین شرکت‌های مشاور و جلوگیری از تبعیض و تضییع حقوق شرکت‌های مشاوره‌ای به ویژه ، در توزیع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور
 •  تلاش در راستای توسعه و عمران کشور از طریق اعتلای حرفه مهندسی مشاور

با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون احزاب و ماده ۱ اساسنامه جامعه و همچنین نظرات نمایندگان شورای مدیریت، که هر سه در سطور بالا آمده است ، به تعریف رسالت جامعه مهندسان مشاور می‌پردازیم :

رسالت جامعه مهندسان مشاور ایران بهبود مؤثر در برنامه ریزی توسعه پایدار و ارتقای سطح فنی طرح‌های توسعه کشور از طریق بهبود نظام مدیریت طرح‌های توسعه ملی و تلاش برای اعتلای حرفه مهندسی مشاور و همچنین ارتقای جایگاه و توانمندی‌های خود از یک سو و کمک به توسعه و افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای شرکت‌های مهندسان مشاور از سوی دیگر می‌باشد .

جهت‌گیری‌های اصلی جامعه مهندسان مشاور ایران در تحقق رسالت فوق، به شرح زیر می‌باشد:

 •  نقد و اصلاح برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و مشارکت جدی و داوطلبانه در تهیه، تکمیل و نقد آنها به عنوان یک مرجع معتبر و صاحب‌نظر.
 •  بازنگری تعریف رابطه مطلوب جامعه با اعضاء، انجمن‌ها ، سازمانها و دستگاههای ذیربط در توسعه پایدار کشور و همکاری مؤثر با آنها در بهبود و ارتقای سطح برنامه‌های توسعه پایدار.
 •  ایفای نقش مؤثر در بهبود نظام فنی و اجرایی (نظام مدیریت و برنامه ریزی طرح‌های توسعه پایدار) کشور و ایفای نقش مستقیم در بهبود سیستم‌های ارزیابی و تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور ، حق‌الزحمه مهندسان مشاور، ارجاع کار به مهندسان مشاور ، ارزیابی عملکرد مهندسان مشاور و سایر سیستم‌های ذیربط و بدین وسیله ارتقای جایگاه جامعه در برنامه‌های توسعه کشور
 •  بررسی وضعیت عملکرد اعضا براساس مدل‌های استاندارد جهانی عملکرد بطور ادواری و تشخیص و تعیین نارسایی‌ها و نقاط ضعف اعضا و تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی در جهت کمک به افزایش توانمندی‌های اعضا ، چه در سطح مسائل مشترک ،‌ و چه در ارتباط با مسائل خاص هر یک از اعضا.
 •  جذب اعضای جدید و افزایش تعداد اعضا از یک سو و بررسی رشته‌های مختلف مهندسی و افزایش رشته‌های تخصصی مهندسان مشاور متناسب با نیازهای جاری و آینده از سوی دیگر.
 •  

۳ - فرصت‌های جامعه      

 •  تعداد کثیری از شرکت‌های مهندسی مشاور که هنوز به عضویت جامعه در نیامده‌اند.
 •  توسعه و گسترش رشته‌های علمی و فنی همچون رشته‌های فن‌آوری اطلاعات (IT)، بیوتکنولوژی و غیره که جامعه می‌تواند با گسترش رشته‌های تحت پوشش خود، شرکت‌های مشاور، در رشته‌های جدید را نیز به عضویت خود بپذیرد.
 •  پتانسیل‌های بسیار بالا و گسترده کشور برای توسعه، با توجه به وجود منابع سرشار طبیعی و سرمایه‌های تاریخی و اجتماعی کشور.
 •  برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی کشور و فرصتی که جامعه مهندسان مشاور می‌تواند در برنامه‌ریزی تفصیلی و اجرای آنها منطبق با اصول توسعه پایدار نقش کلیدی و فعالی ایفا نماید.
 •  روند جهانی شدن (Globalization) فرصت بسیار خوبی برای جامعه مهندسان مشاور فراهم نموده است تا بدین وسیله به توانمندسازی علمی و فنی اعضای خود در سطح استانداردهای جهانی بپردازد.
 •  موضوع تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور و ارجاع آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به جامعه مهندسان مشاور فرصت مناسبی برای ارتقای سطح مشاوره برای جامعه فراهم کرده است.
 •  سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور و مسئولین در رابطه با خصوصی‌سازی فرصت قابل توجهی برای مشارکت و ایفای نقش توسط نهادهای غیردولتی از جمله جامعه مهندسان مشاور فراهم نموده است.
 •  تحولات جهانی در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای و پیوستن به مجامع بین‌المللی را بسیار آسان و تسهیل نموده است، که باید از این فرصت برای ارتقا سطح دانش و تخصص اعضا، تبادل دانش و اطلاعات تخصصی و شناساندن توانمندی‌های فنی و تخصصی جامعه و اعضای آن به سایر کشورهای جهان حداکثر استفاده را به عمل آوریم.
 •  با توجه به عضویت جامعه در فیدیک باید در راستای فعال شدن در عرصه جهانی از شرایط و متن قراردادهای تیپ فیدیک برای تنظیم قراردادهای ارائه خدمات حرفه‌ای خود حداکثر استفاده را به عمل بیاوریم.
 •  بازار روبه توسعه پروژه‌های طرح و ساخت (EPC) فرصت‌های جدیدی برای ارائه خدمات گسترده‌تر برای مهندسان مشاور فراهم آورده است.

۴ - تهدیدهای جامعه      

 •  تغییرات پیش‌بینی نشده در دستگاه‌های دولتی (که نقش کارفرما دارند) بویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمرکز قدرت و بودجه‌های عمرانی در دست دولت، محیط کار را آشفته و غیر قابل پیش‌بینی و نامطمئن می‌سازد.
 •  وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در ارتباط با طرح‌های عمرانی.
 •  کوچک بودن بخش خصوصی، کم رنگ بودن نقش مردم و متکی بودن منابع طرح‌های عمرانی به درآمدهای نفتی.
 •  مدیریت‌های ضعیف دولتی در اکثر موارد و عدم شفافیت اهداف و سیاست‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور و جود فساد و زمینه‌های رانت‌خواری.
 •  فضای محدود فعالیت‌های صنفی و سیاسی تلقی شدن حرکت‌های صنفی و فقدان رابطه تعاملی دولت با جامعه مهندسان مشاور.
 •  سیاست‌های خارجی حاکمیت در عرصه منطقه‌ای و بین‌الملی که باعث عدم موفقیت تلاش اعضای جامعه برای صدور خدمات فنی و مهندسی می‌گردد(افغانستان، کشور‌های عربی وغیره).
 •  حضور بی‌رویه مشاوران و شرکت‌های مهندسی خارجی در زمینه‌های مختلف طی سال‌های اخیر.
 •  شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاری شبه خصوصی (عمومی غیر دولتی) و مواضع انحصاری و حمایت از آن‌ها.
 •  عدم حمایت موثر دولت از حرفه مهندسی مشاور برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور.
 •  فقدان امنیت موثر شغلی و نارسایی‌های نظام بیمه‌ای کشور.
 •  وجود فرصت‌های درآمد ساز‌تر و آسان‌تر از حرفه مهندسی مشاور در جامعه که استعدادها را جذب خود می‌کند.
 •  فرار، مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی متخصص.
 •  تهدید مهندسان و حرفه مهندسی مشاور (با شکل گرفتن سازمانهای دولتی در حوزه طرح‌های عمرانی).
 •  کاربرد نادرست و نابجای EPC بدون شرایط و زمینه‌های لازم در کشور.
 •  نارسائی‌های سیستم ارجاع کار برای بعضی از گروههای تخصصی(مانند رشته سازه از رسته خدمات فنی مشترک).
 •  اولویت یافتن ملاحظات سیاسی نسبت به ملاحظات فنی، اقتصادی در طرحهای عمرانی و سازندگی.

۵ - نقاط قوت جامعه      

 •  قدمت و اعتبار ۳۳ ساله و تنوع رشته‌های تخصصی و گسترش شعب آن در استان‌‌ها و تعداد اعضا.
 •  جایگاه ویژه جامعه به لحاظ جامعیت اساسنامه (که هم در قالب قانون احزاب و هم در قالب قانون اصناف و در سطح ملی می‌تواند فعالیت داشته باشد).
 •  توانائی‌های بالقوه جامعه به لحاظ تنوع رشته‌های تخصصی تحت پوشش آن در سطح ملی و بعنوان یک سازمان مدنی.
 •  فرهنگ حاکم بر جامعه مهندسان مشاور (فرهنگ مبتنی بر نظم، ادب و دموکراسی).
 •  ساختمان کنونی جامعه مهندسان مشاور.
 •  نقش بالقوه کلیدی جامعه مهندسان مشاور در طرح‌های عمرانی و ملی کشور و تعامل سازنده آن با سازمانهای دولتی و غیره.
 •  ساختار کنفدراتیو(کنفدراسیون) جامعه و عضویت آن در فیدیک.
 •  بالا بودن کیفیت اعضای جامعه به لحاظ سطح تحصیلات، تجربه و دانش.
 •  همکاری در ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسی مشاور متقاضی به نمایندگی از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
 •  رابطه تعاملی سازنده با سازمان‌های دولتی و مورد وثوق و اعتماد آنها.
 •  

۶ - نقاط ضعف جامعه   

 •  نارسایی‌های استراتژیک جامعه(ضعف در برنامه‌های راهبردی و اجرائی)
 •  عدم استفاده موثر از تمام منابع و ظرفیت‌های موجودبرای حصول به اهداف.
 •  ضعف روحیه و انگیزه مشارکت در پاره‌ای از اعضای جامعه.
 • نداشتن نقش موثر و کلیدی در رابطه با طرح‌های ملی و عمرانی و عدم برخوداری از جایگاه و وزن لازم در رابطه با تعریف و برنامه‌ریزی طرح‌های ملی به عنوان یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی(ملی).
 •  کمبود و نارسائی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها و ضوابط دقیق اجرایی که این خود باعث تلف شدن وقت اعضای کمیته‌های مختلف جامعه می‌شود.
 •  ضعف ساختارهای مدیریتی و نرم‌افزارهای مدیریتی جامعه.
 •  نارسائی در استفاده مناسب و موثر از تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جامعه.
 •  ضعف آگاهی جامعه نسبت به توانمندی‌های اعضای خود.
 •  ضعف جامعه در برقراری رابطه با مجامع بین‌المللی و دیگر انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در سطح منطقه و جهان.
 •  ضعف جامعه در کمک موثر به ارتقای ظرفیت‌های حرفه‌ای اعضا.
 •  عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای بوسیله پاره‌ای از اعضا.
 •  عدم استفاده موثر از ظرفیت‌ مالی و ضعف در سیستم بودجه.


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است