جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

تثبیت حقوق شرکت های مهندسان مشاور :

ابنیه محل استقرار


 به دنبال چندین ماه تلاش و پیگیری به عمل آمده در جهت ادامه فعالیت دفاتر شرکت های عضو در اماکن مسکونی و مذاکرات به عمل آمده با شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، نهایتاً در جلسه مورخ 08/بهمن ماه/97 کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهاد طرح گردیده از سوی جامعه مهندسان مشاور ایران مورد پذیرش قرار گرفته و لغو تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی خارج گردید.

با توجه به لزوم صیانت حقوق شرکت های عضو و جلوگیری از پدید آمدن مشکلات مشابه، لازم است دستور فرمایند فرم پیوست به فوریت تکمیل و حداکثر تا پایان فروردین ماه، در اختیار بخش عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران قرار گیرد. (ارسال و تکمیل اصل فرم ضروری بوده و از ایمیل یا فاکس فرم تکمیل شده خودداری فرمائید).

براساس فرم های ارسالی بانک اطلاعاتی ثبت حقوق شرکت های عضو تهیه خواهد گردید. بدیهی است در صورت عدم تکمیل دقیق فرم و ارسال آن ، جامعه مهندسان مشاور ایران امکان پیگیری حقوق آن شرکت محترم را نخواهد داشت.
دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است