جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

فراخوان مقاله:

انتقال آب خزر به سمنان


در راستای ضرورت توجه به مسائل و پیامدهای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان، از دیدگاه منطق های، ملی ، بین المللی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی، جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان فراگیرترین تشکل مهندسی کشور، حسب وظیفه ملی و حرف های خود از اساتید، حرفه مندان و متخصصان دعوت به عمل می آورد،نظرات خود را در قالب ارائه مقاله برای درج در ویژه نامه و یا جهت ارائه در همایش ملی که در همین راستا برگزار می نماید، مطابق با برنامه زمانبندی از طریق پست الکترونیکی (info@irsce.org)به دبیرخانه جامعه مهندسان مشاور ایران ارسال نمایند.

photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۱_۱۴-۱۲-۰۳.jpg


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است