جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

شورای اخلاق حرفه ای :: آئین نامه ها


 • آیین نامه داخلی شورای اخلاق حرفه ای
  پیرو تصویب آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور به وسیله شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 1/9/1385 و تصویب تشکیل شورای اخلاق حرفه ای در جلسه مورخ 22/3/1385 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران، آیین نامه اجرایی شورای اخلاق حرفه ای جامعه در جلسه مورخ 22/8/1385 شورای مدیریت به شرح زیر به تصویب رسید تا فعالیت آن در چهارچوب ضوابط تعیین شده در آن به انجام رسد:

  1. اهداف

  11.ارتقای سطح اخلاق حرفه ای اعضای جامعه.

  12. ترویج رعایت مبانی اخلاقی به وسیله مهندسان مشاور، کارفرمایان ، کارکنان مهندسان مشاور و سایر گروه هایی که با حرفه مشاوره در ارتباط هستند.

  13.نهادینه ساختن آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور و اصلاح و بهبود آن.

  14.نظارت عالی بر رعایت اخلاق حرفه ای به وسیله اعضا و اتخاذ سیاست های مفید برای رفع نارسائی های مشاهده شده در اجرای آیین اخلاق حرفه ای.

  15.کمک به تحکیم و گسترش فضای رقابت سالم در حرفه مشاوره.

   

  2. وظایف

  21. تهیه برنامه بلند مدت و سالیانه فعالیت های فرهنگیاخلاقی شورا مشتمل بر همایش ها ، مقالات ، سخنرانی ها و سایر فعالیت هایی که به اشاعه اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور کمک می نماید با مشارکت فعال مهندسان مشاور.

  22.نظرخواهی و جلب مشارکت اعضا برای همکاری در تنظیم و اجرای برنامه های مصوب شورا.

  23.اجرای برنامه سالیانه شورا و ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه به شورای مدیریت جامعه.

  24.نظارت عالی بر رعایت اصول اخلاق حرفه ای به طرق مناسب و اتخاذ تصمیمات سنجیده برای تشویق عملکردهای شایسته و یا رفع نارسایی های مشاهده شده.

  25.همکاری فنی با هیأت داوری برای رسیدگی به شکایات مربوطه.

  26.تدوین پیش نویس آیین نامه انضباطی جامعه براساس اصول آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور و پیشنهاد آن برای تصویب به وسیله شورای مدیریت جامعه.

  27.بررسی ادواری آیین اخلاق حرفه ای و اصلاح و تکمیل آن با توجه به پیشنهادات دریافت شده.

  28. پیش بینی مکانیزم(ابزار) های اجرائی برای تحقق اصول و ضوابط و ارزش های تعیین شده در آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور.

  29.معرفی عملکرد شایسته مهندسان مشاوری که موازین اخلاق حرفه ای را به طور شاخص رعایت کرده اند و جامعه نسبت به آن مطلع شده است..

  210.نقد عملکرد کارفرمایان ، اعضا و سایر گروه های ذیربط براساس آیین اخلاق حرفه ای و ارائه توصیه های مفید تبصرهبرنامه و بودجه سالیانه شورای اخلاق حرفه ای پس از تصویب شورای مدیریت جامعه به اجرا گذارده 
  می شود.

   

  3. اعضای شورا 

  31.اعضای شورا مرکب از 11 نفر از نمایندگان مهندسان مشاور عضو می باشد که به وسیله شورای مدیریت جامعه انتخاب می گردند.

  32.مدت عضویت هر یک از اعضا دو سال است. انتخاب مجدد هر عضو مجاز است.

  33.اعضای شورا بایستی حداقل دارای 5 سال سابقه فعالیت های مهندسی مشاور باشند.

  34.در صورتی که هر یک از اعضا بیش از سه جلسه متوالی غیبت غیرموجه به تشخیص شورا داشته باشند مستعفی شناخته می شوند.

   

  4. اداره جلسات و فعالیت ها 

  41.شورا دارای یک رییس ، یک نایب رییس و یک منشی می باشد که مستقیماً با رأی اکثریت مطلق اعضای شورا برای یک سال انتخاب می گردند.

  42.رئیس و در غیاب او نایب رییس اداره جلسه را برعهده دارند.

  43.منشی مسئولیت تنظیم و نگهداری سوابق و برقراری روابط با اعضای شورا را به عهده دارد.

  44.اداره جلسات و نحوه تصمیم گیری براساس رأی اکثریت و مطابق با روش های کار جمعی (دموکراتیک) می باشد.

  45.شورا حداقل یک جلسه در ماه دارد و با دعوت رئیس شورا می تواند جلسات بیشتری در هر ماه تشکیل دهد.

  تبصرهمنشی می تواند خارج از اعضای شورا انتخاب گردد.

   

  5. ارتباطات سازمانی شورا 

  51.شورا تحت نظارت شورای مدیریت فعالیت می کند و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به آگاهی شورای مذکور می رساند.

  52.شورا طبق درخواست هیأت داوری همکاری های فنی را با هیأت مذکور به عمل می آورد.

  53.دبیرخانه جامعه خدمات پشتیبانی لازم را در اختیار شورا قرار می دهد.

  54. منابع مالی اجرای برنامه های شورا که در برنامه سالیانه شورا پیش بینی شده باشد به وسیله جامعه تأمین می گردد.

  55.توصیه ها و تصمیمات شورای اخلاق حرفه ای پس از تأیید شورای مدیریت برای اعضا و ارکان جامعه لازم الاجرا خواهد بود. 

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است