سازه

ردیف نام شرکت تلفن جزئیات
1 معمار سازه اعلم جزئیات
2  ویستا فراز جزئیات
3 آکام بنای کوشا 88464049 جزئیات
4 نقش محیط 88658335 جزئیات
5 مهرآرازان شهر 88690600 جزئیات
6 لیمان 88529653         جزئیات
7 گونه شناسی بنا 88266190 جزئیات
8 گروه معماران ایران 88367020    جزئیات
9 كاوش معماری جزئیات
10 فرپل 88540722 جزئیات
11 طرح و تعاون 22345115 جزئیات
12 طاق و پایه 88962075 جزئیات
13 شهر راز پارت 32462263 جزئیات
14 سی تک 88198235  جزئیات
15 سرزمین 88737989 جزئیات
16 سبك آفرینان مهندسی نو(سامو) 88341474  جزئیات
17 سانو 88770173 جزئیات
18 ساختار سنج آذر 36662080     جزئیات
19 دریا خاك پی 28164347 جزئیات
20 تینا فرآیند 88938724 جزئیات
21 تهران شالوده 88516778 جزئیات
22 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 22636434 جزئیات
23 توان 22010206 جزئیات
24 تدبیر صنعت 88642414         جزئیات
25 پی کده 88229025 جزئیات
26 پل رود 53831 جزئیات
27 پژوهش 22901851 جزئیات
28 پایادژ 44800589       جزئیات
29 پایاب طرح 22550621     جزئیات
30 پالار دژ تهران 88760604  جزئیات
31 ایران بن 88875460  جزئیات
32 اركان پویش 22023520 جزئیات
33 هامون 22292257 جزئیات
34 نواندیش ساختمان 88570043     جزئیات
35 مهندسی و مدیریت تخصیص پارس 88300242 جزئیات
36 مهندسان کارداش مشاور 26204510 جزئیات
37 کوتوال 22211232     جزئیات
38 فن و تدبیر تاو 33620451 جزئیات
39 فرداد طرح پارس 36306156    جزئیات
40 فربوم شهر پارس 36335051 جزئیات
41 فربد مشاور 88984868     جزئیات
42 فراسازان هنداسه 77137300     جزئیات
43 فرا تحقیق سپاهان 33931074 جزئیات
44 طرح و ساخت شمس العماره 36289737 جزئیات
45 طرح بامداد 88058840 جزئیات
46 طازند 22649519 جزئیات
47 شهران سازه 88613717 جزئیات
48 شالوده سازان شبکه 22923690 جزئیات
49 شارین سازه 88998278 جزئیات
50 سیویار 88336847 جزئیات
51 سدره سازه پارس 88338884         جزئیات
52 رونین 88052006     جزئیات
53 سازیان 88352234 جزئیات
54 سازه های بلند پایه جهان 88067191 جزئیات
55 سازه های بلند ایران(سبا) 88885995     جزئیات
56 سازه اندیشان پویا 32225685 جزئیات
57 ساختار متین اندیش 88580064 جزئیات
58 راه و ساختمان برآوردسازه مازند 33250922 جزئیات
59 راهسازه پل 22141574 جزئیات
60 خدمات مدیریت ایرانیان 88937491 جزئیات
61 تهران محاسب 88024055 جزئیات
62 تدبیر ساحل پارس 44049288 جزئیات
63 تاق شیب شار گستر 37224144     جزئیات
64 پروژه ساز 88493001 جزئیات
65 پایا فن آوران سازه 88108390 جزئیات
66 پارس اسلوب 26201860 جزئیات
67 بهینه ساز دژار 26209704  جزئیات
68 بهسازه اندیشان آریا 22887051        جزئیات
69 بنیان طرح مازند 33394920     جزئیات
70 باورد طرح 22430804 جزئیات
71 ایمن سازه فدک 88376040 جزئیات
72 ایستا گویا 22074540 جزئیات
73 اندیشه سازان صنعتی پارس 88108776 جزئیات
74 اندیشگران سپهر آرا 88757803     جزئیات
75 ارگ و آشیانه البرز 32711515     جزئیات
76 ارش سازه غرب 33343018 جزئیات
77 آیین تدبیر 88898311 جزئیات
78 آیگان 88198190 جزئیات
79 آیسان دیسمان 37238193 جزئیات
80 آیت پی 32238575     جزئیات
81 آونگ سازه 26412523 جزئیات
82 آوند طرح 88887028            جزئیات
83 آوند برزین ٨٨۴٣٢٣٣٩           جزئیات
84 آروین بنا 32396921           جزئیات
85 آرمه طرح اسپیدان 36736481          جزئیات
86 آتی شهر 22023471 جزئیات
87 آتون پارت 33323004 جزئیات
88 آتاوا 22363105 جزئیات
89 آبان طرح 88574811 جزئیات
90 آباد 33729071     جزئیات
91 آبا آژیانه آباد 33726759 جزئیات
92 آتک 82449   جزئیات
93 سازه 88739924  جزئیات
94 بامدژ طرح 26705424ـ 26705208 جزئیات
95 عمران محیط زیست 02188046686 جزئیات
96 طرح و اجرای کاسون 02188542889    جزئیات
97 بندآب 02122037181      جزئیات
98 نوی 02188190975 جزئیات
99 سی سخت ٨٨٠۵۵٨۶١         جزئیات
100 بنیان 02126211824    جزئیات
101 ایستا بن 02188025774 جزئیات
102 ابنیه نواندیش 02143632000 جزئیات
103 آباد اندیش زنگان 02433788242  جزئیات
104 طرح اندیشان 02188824370 جزئیات
105 سازه پردازی ایران 02182473000  جزئیات
106 پویا طرح پارس 02188015040 جزئیات