آوند طرح و اندیشه

  • مدیر عامل: آقای علی نادران
  • خیابان حجر بن عدی ـ بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس ـ خیابان نقلی اصفهانی ـ شماره 69 ـ واحد 1
  • تلفن: 77871287
  • فاكس: 77871288
  • Email:  info@aavand.com
  • Web:  www.aavand.com