بازرسی مهندسی انطباق آوران

  • مدیر عامل: آقای فرهاد کیارسی
  • اهواز ـ بلوار پاسداران ـ جنب سازمان صنایع­ ـ برجIT  ـ طبقه هفتم ـ واحد 4 و 5
  • تلفن: 34447240 ـ 34447079
  • فاكس: 34447251 ـ 34447091
  • Email:  info@entebaghavaran.com
  • Web:  www.entebaghavaran.com