دریا سازه

  • مدیر عامل: آقای بابک زینالی
  • خیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ خیابان تیسفون­ ـ خیابان ایوان مدائن­ ـ شماره 43 ـ طبقه چهارم
  • تلفن: 6 ـ 22887775
  • فاكس: 22840625
  • Email:  info@daryasazeh.com
  • Web:  www.daryasazeh.com