راه سازه شهریاد

  • مدیر عامل: آقای علیرضا خلیلی الموتی
  • بلوار مرزداران ـ خیابان اطاعتی شمالی ـ کوچه قائم یک ـ شماره 21
  • تلفن و فاکس: 7 ـ 88253626
  • Email:  shahryad_consultant@yahoo.com
  • Web:  www.shahryad.com