زركشت پایدار

  • مدیر عامل: آقای محمدمهدی امینی
  • میدان ونک­ ـ خیابان خدامی ـ تقاطع آرارات ـ کوچه شیرین ـ شماره 3 ـ طبقه 2 ـ واحد ۴
  • تلفن: ٨٨٠٣٢١٣٨ ـ ٨٨٠۴٨۶۵٣
  • فاكس: ٨٨٠۶۴٩٧٢
  • Email:  zarkeshtco@gmail.com
  • Web:  www.zarkesht.com