سیستم نوین طرح

  • مدیر عامل: آقای حمیدرضا اطمینان باصری
  • پل نصر(گیشا) ـ خیابان فروزانفر ـ شماره 5 ـ واحد 3
  • تلفن: 88287981 ـ 88263948
  • فاكس: 88277888
  • Email:  snt@neda.net