صنعتی نوها

  • مدیر عامل: آقای حمید خان ­افشار
  • لواسانی(فرمانیه) شرقی ـ خیابان عسگریان ـ بن بست اول ـ شماره 4 ـ طبقه همکف
  • تلفن: 62 ـ 22691060
  • فاكس: 22691059
  • Email:  knowhow@neda.net
  • Web:  www.knowhow.ir