طرح اندیشان

  • مدیر عامل: آقای رضا عباسیان دهکردی
  • خیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ کوچه برنا ـ شماره 6
  • تلفن: 88824370 ـ 88320395 ـ 88341241
  • فاكس:88826250
  • Email:  tarhandishan@taceco.com
  • Web: www.taceco.com