طرح ماندگار آریا

  • مدیر عامل: آقای فرداد سرکشیکی
  • سعادت آباد ـ خیابان بهزاد جنوبی ـ شماره 15 ـ واحد یک
  • تلفن: 22350172
  • فاکس: 22081672
  • Email:  info@tarhmandegar.com
  • Web:  www.tarhmandegar.com