طرح و سازه کاسپین

  • مدیر عامل: آقای امیرعلی سپهرم
  • خیابان ولیعصر ـ بالا تر از خیابان زرتشت ـ ابتدای کوچه نوربخش ـ شماره3 ـ واحد9
  • تلفن و فاکس: 32 ـ 88949230 و 88803202 ـ 88904447
  • Email:  moshaverin_caspian@yahoo.com
  • Web:  www.tscaspian.com