عمران محیط زیست

  • مدیر عامل: آقای سینا عشقی
  • خیابان سئول شمالی ـ بالاتراز بزرگراه نیایش ـ بین سوم و چهارم شرقی ـ شماره122
  • تلفن: 88046662 ـ 88046686
  • فاكس: 88043942
  • Email:  info@omz.ir