فارور

  • مدیر عامل: آقای مرتضی بازرگان
  • خیابان طالقانی غربی ـ نبش­خیابان فریمان ـ ساختمان 118 ـ طبقه هفتم ـ واحد 20
  • تلفن: 66402149
  • فاكس:66955891
  • Email:  faroor_iran@hotmail.com
  • Web:  www.faroor.org