ماه آب الکترونیک

  • مدیر عامل: آقای علیرضا قجری
  • میدان قدس ـ ابتدای خیابان باهنر ـ روبروی شهرداری منطقه 1 ـ بن بست حمید ـ شماره 3
  • تلفن و فاکس: 22747305 ـ 22708399 ـ 22724613
  • Email:  alireza_ghajari@yahoo.com
  • Web: