مهندسین تدوین توسعه پایدار

  • مدیر عامل: آقای بهروز فلاحی مقیمی
  • خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان هویزه غربی ـ شماره 135
  • تلفن: 7 ـ 88536626
  • فاکس: 88751147
  • Email:  info@ttpeng.com
  • Web:  www.ttpeng.com