هندسه پارس

  • مدیر عامل: آقای مهرداد شکوه عبدی
  • بزرگراه کردستان(جنوب) ـ نبش خیابان هفدهم ـ شماره 1
  • تلفن: 88337455
  • فاکس: 88337456
  • Email:  info@parsgc.com
  • Web:  www.parsgc.com