پارس آرین آب

  • مدیر عامل: آقای حمیدرضا کشکولی
  • اصفهان ـ خیابان چهارباغ بالا ـ مجتمع کوثر ـ فاز دو ـ طبقه 6 ـ واحد 816
  • تلفن: 36205347
  • فاکس: 36205348
  • Email:  parsarian.ab@yahoo.com
  • Web:  www.parsarianab.com