پارس مسیر گستر

  • مدیر عامل: آقای امیر راسخ
  • بزرگراه صدر ـ 35 متری اصلی قیطریه ـ شماره 55 ـ طبقه سوم ـ واحد 7
  • تلفن و فاکس: 22691690
  • Email:  parsmasirgostar@chmail.ir
  • Web:  www.parsmasirgostar.ir