گاماسیاب

  • مدیر عامل: آقای کیومرث قره آبادی
  • بالاتر از میدان ونک ـ خیابان نگار ـ شماره 44 ـ طبقه اول
  • تلفن: 88889023
  • فاكس: 88203410
  • Email:  info@gamasiab.com
  • Web:  www.gamasiab.com