گذر راه

  • مدیر عامل: آقای محمد طاهری قزوینی
  • خیابان ولیعصر ـ بالاتر از سه راه بهشتی ـ كوی زرین ـ شماره 8 ـ طبقه سوم
  • تلفن: 88712831 ـ 88721497
  • فاكس: 88727344
  • Email:  info@gozarrah.com
  • Web:  www.gozarrah.com