به منظور تسهیل اجرایی نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین حل و فصل مسائل و مشکلات شرکت های مهندس مشاور تفاهمنامه‌ای بین  جامعه مهندسان مشاور ایران و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شنبه 9 بهمن ماه 1402 مبادله و امضا شد. مشاهده متن این تفاهم نامه : تفاهم نامه […]

تاریخ :

تفاهم نامه همکاری میان وزارت کشور و جامعه

به منظور تسهیل اجرایی نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین حل و فصل مسائل و مشکلات شرکت های مهندس مشاور تفاهمنامه‌ای بین  جامعه مهندسان مشاور ایران و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شنبه 9 بهمن ماه 1402 مبادله و امضا شد.

مشاهده متن این تفاهم نامه : تفاهم نامه با وزارت کشور