به منظور به روز رسانی بانک اطلاعات اعضاء جامعه مهندسان مشاور ایران و سالنماهای 1403 ، خواهشمند است فرم پیوست را بصورت تایپ شده تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 02 آبانماه به شماره فاکس 22406258  یا آدرس پست الکترونیکی ( info@irsce.org)  ارسال و از طریق شماره تلفن  22406260 ( داخلی 105) نسبت به […]

تاریخ :

درخواست آخرین اطلاعات اعضا

 

به منظور به روز رسانی بانک اطلاعات اعضاء جامعه مهندسان مشاور ایران و سالنماهای 1403 ، خواهشمند است فرم پیوست را بصورت تایپ شده تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 02 آبانماه به شماره فاکس 22406258  یا آدرس پست الکترونیکی ( info@irsce.org)  ارسال و از طریق شماره تلفن  22406260 ( داخلی 105) نسبت به دریافت آن اطمینان حاصل فرمایید.
شایان ذکر است تاریخ اعلام شده قابل تمدید نبوده و به فرم هایی که بعد از تاریخ اعلام شده دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین در صورتی که اطلاعات شرکت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است؛ از ارسال فرم خودداری فرمایید.
بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ، اطلاعات قبلی عیناً درج خواهد گردید.

 

فرم مربوطه با فرمت word : فرم اطلاعات اعضا سالنمای 1403