📌 با هدف ایجاد هم افزایی و ظرفیت‌سازی میان مجلس و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، به منظور استفاده از توانایی های عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (مهندسان مشاور، پیمانکاران، سازندگان و تامین کنندگان) در راستای تصمیم سازی برای رفع موانع و مشکلات صنعت احداث و انرژی با تاکید […]

تاریخ :

مبادله تفاهم نامه همکاری شورای هماهنگی با مجلس

📌 با هدف ایجاد هم افزایی و ظرفیت‌سازی میان مجلس و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، به منظور استفاده از توانایی های عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (مهندسان مشاور، پیمانکاران، سازندگان و تامین کنندگان) در راستای تصمیم سازی برای رفع موانع و مشکلات صنعت احداث و انرژی با تاکید بر بهره وری و بهبود رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور، تفاهم نامه‌ای میان شورا و مجلس شورای اسلامی منعقد، مبادله و ابلاغ شده است.

مهندس اشتری، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌ها طی نامه‌ای از تشکل‌های عضو دعوت به عمل آورده اولویت‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه پنجگانه راهبردهای مندرج در این تفاهم نامه به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

برای مطالعه نامه دبیر شورا و تفاهم نامه به فایل زیر مراجعه فرمایید .

تفاهم نامه شورای هماهنگی با مجلس