✅ منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از فهرست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور. 🔸رشته معماری مهندس غلامرضا خوش گفتار منفرد 🔹رشته عمران دکتر امیر حسام الدین آرمان پور دکتر مهدی روانشاد نیا مهندس امیدرضا ریاحی 🔸رشته نقشه برداری مهندس بهمن مؤمنی مقدم 🔹رشته […]

تاریخ :

منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

✅ منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از فهرست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور.

🔸رشته معماری
مهندس غلامرضا خوش گفتار منفرد

🔹رشته عمران
دکتر امیر حسام الدین آرمان پور
دکتر مهدی روانشاد نیا
مهندس امیدرضا ریاحی

🔸رشته نقشه برداری
مهندس بهمن مؤمنی مقدم

🔹رشته ترافیک
دکترمهدی کامبیز رضوی

🔸عضو علی البدل رشته معماری
مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی