پیش‌نویس اساسنامه جامعه   مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم) 🔹چهارشنبه 27دی ماه سال 1402 ـ ساعت 16 ❇️دستورجلسه: اصلاح پاره‌ای از مواد و تبصره‌های اساسنامه به منظور تطابق با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی که به تصویب شورای مدیریت رسیده است.   ❇️ماده (7) از اساسنامه جامعه: “اعضای حقوقی اصلی دارای […]

تاریخ :

پیش‌نویس اساسنامه جامعه

پیش‌نویس اساسنامه جامعه

 

مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت دوم)
🔹چهارشنبه 27دی ماه سال 1402 ـ ساعت 16

❇️دستورجلسه: اصلاح پاره‌ای از مواد و تبصره‌های اساسنامه به منظور تطابق با قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی که به تصویب شورای مدیریت رسیده است.

 

❇️ماده (7) از اساسنامه جامعه: “اعضای حقوقی اصلی دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت  می‌باشند”.

از آنجا که مشارکت در مباحث و موضوعات مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً برای اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران مقدورخواهد بود، اعضای محترم که حق عضویت خود تا پایان سال 1401 را پرداخت ننموده اند، نسبت به واریز آن اقدام فرمایند تا شرایط و امکان حضور در مجمع، دریافت تعرفه ورود و برگه رأی را داشته باشند.

 

 

دریافت فایل14021022-Asasnameh jameae