درباره جامعه مهندسان مشاور ايران

 

جامعه مهندسان مشاور ايران در تاريخ ١٣۵٢ تحت نام “جامعه مشاوران ايران ” تأسيس شده است. به اين ترتيب که پس از تصويب آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبق بندي مهندسان مشاور توسط هيأت وزيران در خرداد ماه ١٣۵٢ که در ماده ١٢ آن تأسيس جامعه مشاوران به منظور همکاري با سازمان برنامه و بودجه پيش بيني شده بود، مقدمات تأسيس جامعه فراهم و بالاخره در تاريخ ٧/١٢/١٣۵٢ تحت شماره ١۴٧١ به ثبت رسيده و فعاليت خود را آغاز مي نمايد.

در سال ١٣۵٨ و به دنبال انقلاب اسلامي ١٣۵٧ ، جامعه مشاوران به بازنگري خود پرداخته و اساسنامه جديدي را به تصويب رسانده و به دوره ديگري از فعاليت مي پردازد که هم اکنون نيز ادامه دارد.

تعداد اعضا جامعه در ابتدا ۵۴ شرکت و به هنگام پيروزي انقلاب ١۵٨ عضو حقوقي بوده است که اين تعداد هم اکنون قریب به 850 می باشد.

امور اجرايي جامعه توسط شوراي مديريت و هيأت رئيسه شورا انجام مي گيرد . شوراي مديريت تشکيل شد است از نمايندگان گروههاي تخصصي فعال در جامعه که هم اکنون 25 گروه مي باشد. هيأت رئيسه نيز مرکب از پنج نفر و از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند.

جامعه مهندسان مشاور ايران مشمول قانون احزاب و جمعيت ها است و اساسنامه جامعه جهت تطبيق شرايط با قانون مذکور، تغيير داده شده و اين تغييرات به همراه پاره اي اصلاحات ديگر در مجمع عمومي فوق العاده مورخ ٢٨/۶/١٣۶٧ به تصويب رسيده است . پروانه فعاليت جامعه در هر دوره ، از طرف وزارت کشور صادر مي شود.

جامعه بنا به دستور وزارت کشور و تأييديه مورخ ١٠/١٠/١٣۶٩ ، از اين تاريخ به بعد با نام ” جامعه مهندسان مشاور ايران” به جاي ” جامعه مشاوران ايران” با پروانه شماره ١۵/٢-۴٢ الف به فعاليت خود ادامه داد.

 

طبق اساسنامه ، جامعه مهندسان مشاور ايران چنين تعريف مي شود.

«جامعه مهندسان مشاور ايران جمعيتي است ملي ، فرهنگي ، فني – حرفه اي و مستقل از تمام احزاب و گروههاي سياسي که شرکت هاي مهندسان مشاور در بخش خصوصي در آن گرد آمده اند تا ضمن ايجاد يک نظام حرفه اي استوار بر اصول دموکراتيک ، در اعتلاي حرفه خود بکوشند و در راستاي دستيابي به استقلال فني و تکنولوژي پيشرفته منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي ، اقليمي و اقتصادي کشور گام بردارند.»

متن اساسنامه جامعه مهندسان مشاور ایران

اساسنامه

 

 

اهم اهداف جامعه عبارتند از:

– ايجاد يک نظام حرفه اي استوار بر اصول دموکراتيک براي کنترل و احقاق حقوق صنفي اعضاي جامعه و اعتلاي حرفه ” مهندسان مشاور”.

– دستيابي به استقلال فني و تکنولوژي پيشرفته منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و اقتصادي کشور.

– احراز صلاحيت به عنوان بالاترين مرجع فني – حرفه اي و مرجع ذيصلاح در مسائل حقوقي و حرفه اي در کليه زمينه هاي خدمات مشاوره فني

– دستيابي به شرايط مبتني بر عدالت و تقواي حرفه اي در جهت برقراري شرايط دموکراتيک از طريق مشارکت در تصميم گيري و مسؤليت ها با توجه به توانايي هاي بالقوه فني، حرفه اي اعضاء و توزيع عادلانه دستاوردهاي مادي و معنوي در واحدهاي مشاوره فني.

جامعه در سال ١٣٧٣ به عضويت فيديک (فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور ) پذيرفته شده و نماينده انحصاري اين فدراسيون در ايران مي باشد.

 

فصلنامه « مهندس مشاور» جامعه به صورت فصلي منتشر مي شود و حاوي مقالات علمی، تخصصي و حرفه اي است.

جامعه نشريات ديگري نيز منتشر نموده است؛ که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

 • انرژی، توان جامعه
 • گزینش براساس کیفیت برای بکارگیری خدمات مهندسی
 • تقابل منابع سیاره زمین با الگوهای توسعه و مصرف
 • بحران آب
 • راهنمای مدیریت شرکت های خدمات مهندسی
 • آیین اخلاق حرفه ای
 • دستورالعمل گزینش و به کارگیری مهندسان مشاور توسط وام گیرندگان بانک جهانی
 • اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت
 • سایه های قدرت (کتاب شهرسازی)
 • آینده شهری قرن 21 (کتاب شهرسازی)
 • مکان و مکان سازی (کتاب شهرسازی)
 • مجموعه مقالات ( توسعه شهری) (کتاب شهرسازی)
 • مدیریت زیست محیطی (کتاب شهرسازی)
 • تهیه طرح و انواع طرح ها (کتاب شهرسازی)
 • روش های تحلیل (کتاب شهرسازی)
 • شرکت های سهامی زراعی
 • کتاب سفید فیدیک نمونه موافقت نامه خدمات کارفرما/ مشاور
 • کتاب سبز فیدیک فرم کوتاه قرارداد