ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان حسن خواجه نوری انرژی
پرویز عدالت زاده آبنوران
2 تاسیسات شهری عطاءالله آیت اللهی جویاب نو
محمود زمانخان ایرانشهر
3 خطوط انتقال نفت و گاز میررسول بنی احمد انرژی و صنعت
سیامک دولتشاهی طرح و تبدیل
4 راه و راه آهن حسن زندی نژاد پاسیلو
محمدرضا صفویان اندیشکار
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج امیرسلیمانی ماندرو
بهرام امینی خدمات مهندسی مکانیک خاک
6 سازه جهانگیر طهرانیان سازیان
رحیم واعظی سانو
7 سدسازی احمد قزل ایاغ آب فن
محمد جعفری آبخوان
8 شهرسازی بهرام فریور صدری شارستان
سهراب مشهودی زیستا
9 صنایع ابوالفضل بازرگان بنیاد صنعتی ایران
امیرحسین جلالی بنیاد صنعت
10 کشاورزی و دامپروری مهدی منجمی ویسان
محمدرضا جهانگرد ورزبوم
11 مدیریت و سیستم مسعود ناصری کامپیوتک
جلال بهبهانی صنعت و مدیریت ایران
12 معماری محمدرضا نسرین بانیان
احمد گشایشی ژیر
13 منابع آب محمد ناظم زاده نراقی پارس کنسولت
جواد صحراییان راماب
14 مهندسی نفت و گاز حسین شاهکار ناموران
محمود سیار پارسیکان ایران
15 نقشه برداری جلال الدین شفیعی اطلس تهران
منوچهر وزیری پیمایش ایران
16 معادن محمد جعفر صادقی پناه ایتوک ایران
مهرداد شکوهی کاوشگران
17 ترافیک و حمل و نقل مهدی ریاضی کرمانی بنیاد ترافیک ایران
حمید بهبهانی طرح هفتم