ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان محمدعلی فری طهران توان تک
هنری ملکمی اندیشه توان تهویه
2 تاسیسات شهری عطاءالله آیت اللهی جویاب نو
عباس دستمالچی آبرفت
3 خطوط انتقال نفت و گاز محمود سیار پارسیکان ایران
سیامک دولتشاهی طرح و تبدیل
4 راه و راه آهن منوچهر فخرصمدی مشارا
محمدرضا فرخو ایران استن
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح محمدرضا حسینی سانو
اکبر کاویانی پور ایران خاک
6 سازه تیمور هنربخش سرزمین
ابوالقاسم صانعی نژاد پارس اسلوب
7 سدسازی محمدحسن شمشرساز پژوهاب
مجید بهنیا آبگیر
8 صنایع محمدمهدی بهنیا انرژیِ و صنعت
غلامعلی معین صنایع
9 کشاورزی و دامپروری مرتضی حقوقی ویسان
محمدعلی حامدی رویان
10 مدیریت و سیستم محمدحسین بنی اسدی بنیاد صنعتی ایران
کامران دارایی صنعت و مدیریت ایران
11 منابع آب عزت الله فرهادی پویاب
اسدالله شهبازی بررسی منابع آب
12 مهندسی نفت و گاز حسن هاشمی چگالش
علاء الدین جزایری بینا
13 نقشه برداری جعفر پویان ایران فتوگرامتریست
جلال الدین شفیعی اطلس تهران
14 معادن و زمین شناسی محمد جعفر صادقی پناه معدنکاو
کامبیز معظمی کانی کاوان شرق
15 ترافیک و حمل و نقل علی اتابک ره پویان
محمدرضا صفویان اندیشکار
16 معماری منوچهر شکوفی مقیمیان توان
فرخ قهرمانپور پارساز
17 شهرسازی جواد اکبری سراوند
کامران شاهین فر آبان