ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 بندرسازی مسعود عاملی سازه پردازی
مجید جندقی علائی پویا طرح پارس
2 تاسیسات ساختمان محمدعلی فری تهرانی توان تک
علی اصغر محتاجی پارس رازان
3 تاسیسات شهری علی ربوبی خبوشانی آبران
محمد حسن شمشیرساز پژوهاب
4 ترافیک و حمل ونقل جلیل شاهی طرح هفتم
محمدتوسلی حجتی گذرراه
5 خطوط انتقال نفت و گاز هدایت اله هدایتی انرشیمی
محمد فرخ طرح و پالایش
6 راه و راه آهن منوچهرفخرصمدی مشارا
محمد رضا  فرخو ایران استن
7 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح محمدرضا حسینی سانو
بهروز گتمیری دریا خاک پی
8 سازه ابوالقاسم صانعی نژاد پارس اسلوب
مهرداد اشتری سازیان
9 سد سازی محمدرضا عسگری بنداب
هرمزد  رامینه پارس کنسولت
10 شهرسازی بهرام فریور صدری شارستان
جواد اکبری سراوند
11 صنایع محمد مهدی بهنیا انرژی و صنعت
غلامعلی معین صنایع
12 فرودگاه علی اصغر اردکانیان رمپ
مهدی پور اشرف فرودراه
13 کشاورزی و دامپروری مرتضی حقوقی اصفهانی ویسان
محمدعلی حامدی رویان
14 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی محمدحسین بنی اسدی بنیاد صنعتی ایران
ادموند میرزاخانیان سنجش امکان طرح
15 معادن و زمین شناسی کامبیز معظمی کانی کاوان شرق
کمال الدین بهزادی گهر تهران پادیر
16 معماری منوچهر شکوفی مقیمیان توان
کامران شاهین فر آبان
17 منابع آب محمد جعفری آبخوان
عزت الله فرهادی پویاب
18 مهندسی نفت و گاز  و پتروشیمی حسن هاشمی چگالش
علاءالدین جزایری بینا
19 نقشه برداری جعفر پویان ایران فوتوگرامتریست
جمشید طالبی پویا نقش امید