منتخبین مجمع عمومی گروه ـ  مورخ 18 اردیبهشت ماه 1401
اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 دکتر سهیل آل­ رسول(نماینده اصلی در شورای مدیریت) رهاب
2 مهندس غلامرضا مقیمی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) راهبرد سنا
3 مهندس مجید امیرذهنی برآیند
4 مهندس بابک فرخو ایران استن
5 مهندس بهرام طالبی وینه سار
6 مهندس فاطمه ارکوازی پایداری سازه و راه(پاسار)
7 مهندس محمد قاسم پورتقی فرادید
8 مهندس عطالله قادری نواندیشان راه و آبادانی آروین
9 مهندس یاشار چهرآزاد هگزا
10 مهندس رسول بی پروا فربر
11 مهندس محمدتقی ویسه صنعت دار مبین
12 مهندس فرشید وزیری (عضو علی البدل) ره آور
13 دکتر علی مدرسی (عضو علی البدل) طرح هفتم