اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس احمد جعفری (عضو اصلی شورای مدیریت) پراهوم
2 مهندس محمد مداح (عضو علی البدل شورای مدیریت) پندام
3 امیرهوشنگ رضائی ویسان
4 مهندس مهرداد برخوردار آبراه گستر تدبیر
5 مهندس حجت لیلابی کمندآب
6 مهندس علیرضا مریدنژاد سامان آبراه
7 مرتضی همتی آب راه آبادی
8 مهندس حسینعلی یحیایی سامان آب سرزمین