فیدیک (FIDIC) نهادی بین المللی است که نام آن برای بسیاری از مهندسان و مدیران تداعی کننده مفاهیمی چون قراردادهای پیمانکاری و شرایط حقوقی می باشد. امّا اهداف، ساختار و رسالت واقعی این نهاد بین المللی چیست و آشنایی با فعالیت ها و استانداردهای فیدیک چگونه می تواند در توسعه مسیر شغلی و حرفه ای فعالان حوزه صنعت پیمانکاری و مشاوره موثر باشد؟

نام فیدیک برگرفته از سر واژه های معادل فرانسوی عبارت International Federation of Consulting Engineers است که معادل دقیق فارسی آن فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (هر چند خود این عبارت ریشه عربی و فرانسوی دارد!) می باشد.

لغت فدراسیون در فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل شخصیتی متشکل از هم پیمان شدن چند کشور می باشد که در امور داخلی خود، خود گردان و مختار هستند امّا در امور خارجی زیر نظر فدراسیون فعالیت می کنند. ریشه این لغت هم از واژه لاتین Foedus به معنای عهد و پیمان می باشد. با این توصیف می توان فیدیک را نهادی بین المللی متشکل از انجمن های ملّی مهندسان مشاور دانست که در امور داخلی و ملّی، خود مختار و در روابط بین المللی تحت نظارت فیدیک فعالیت می کنند.

امّا این انجمن های ملّی مهندسان مشاور چه نهادهایی هستند و اصولاً مهندسان مشاور به چه افرادی اطلاق می شود؟

مهندسی مشاور حرفه ای است که در آن خدمات مهندسی و علمی مورد نیاز در حوزه های صنعت و ساخت و ساز به بخش های خصوصی و دولتی ارائه می گردد. به عبارت دیگر کسب و کار اصلی یک مهندس مشاور، مهندسی می باشد و بر همین اساس خدمات کلیدی یک مهندس مشاور شامل طراحی (به عنوان سرویس اصلی) و مطالعات محیطی، مطالعات امکان سنجی، نظارت بر ساخت و ساز، بازرسی، مشاوره و همکاری فنی خواهد بود.

به عبارت ساده تر هر فارغ التحصیل رشته مهندسی (که مدرک معتبری در خصوص آموزش آکادمیک در یک رشته مهندسی داشته باشد و در رشته تخصصی خود فعالیت حرفه ای را جهت ارائه خدمات فوق الذکر آغاز نماید)، یک مهندس مشاور محسوب می گردد. امروزه مهندسی مشاور علاوه بر یک حرفه به یک صنعت کلیدی در اکثر کشور ها تبدیل شده است.

 

فیدیک در سال ۱۹۱۳ با هدف ترویج و ارتقای اهداف راهبردی صنعت مهندسی مشاوره به نیابت از انجمن های عضو آن و انتشار منابع حرفه ای و اطلاعات ساختار یافته (یا همان استانداردها) تشکیل شد. امروزه ۹۴ کشور دنیا که ایران نیز جزو آن هاست، عضو فیدیک می باشند. جامعه مهندسان مشاور ایران که رسماً در سال ۱۳۵۲ تأسیس شده است، نماینده ایران در این فدراسیون می باشد. فیدیک در راستای دستیابی به اهداف خود، فرم های استاندارد قراردادهای مرتبط با انواع پیمان ها، فعالیت های مشاوره، نمایندگی و فعالیت های مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک را منتشر می نماید. همچنین فیدیک به صورت سالیانه کنفرانس جهانی مهندسان مشاور فیدیک را برگزار می کند.

 

مقر اصلی فیدیک در مرکز تجارت جهانی در ژنو سوئیس می باشد و مانند بسیاری دیگر از سازمان های غیر انتفاعی و حرفه ای، توسط داوطلبین اداره می گردد. البته باید در نظر داشت که عمده شهرت و اعتبار فیدیک بواسطه فعالیت در زمینه تبیین و تعریف قراردادهای صنعت ساخت و ساز در سطح بین الملل می باشد. در کنار آن “راهنمای کاربردی کسب و کار یک شرکت خدمات حرفه ای” نیز از شناخته شده ترین کتابهای تخصصی در میان شرکت های مهندسی مشاور می باشد. از میان استانداردهای شناخته شده فیدیک می توان به شرایط استاندارد قراردادهای ساخت و ساز، EPC، کلید در دست و ساخت-بهره برداری-واگذاری اشاره نمود.