رئيس/نائب رئيس/دبير اعضا
رئیس: دکتر مهدی بهنیا
نائب رئیس: مهندس ادموند میرزاخانیان
دبیر: دکتر محمد حسن لی 

 

 

 

 

 

 

 

1- مهندس عطاءالله آیت اللهی(جویاب نو)
2- دکتر کامران امامی (کریت کارا)
3- دکتر بابک بنی جمالی (دریا بندر)
4- دکتر مهدی بهنیا (انرژی و صنعت)
5- دکتر محمد حسن لی(سامان آب سرزمین)
6- دکتر مهدی ریاضی کرمانی (بنیاد ترافیک ایران)
7- مهندس عزت الله فرهادی(پویاب)
8- مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه (آتک)
9- مهندس ماندانا کنت (کنت و همکاران)
10- مهندس محمد مداح (پندام)

11ـ مهندس ادموند میرزاخانیان ( سنجش امکان طرح)

 

اعضای علی البدل:
1- مهندس رضا اسماعیلی(زیستاب)
2- مهندس محمد خلیل اکبر( فربر)
3- مهندس امیر راسخ( پارس مسیرگستر)
4- مهندس صابر فندرسکی( طرح هفتم)

 

 

اعضای افتخاری :
1- دکتر تورج امیرسلیمانی(ماندرو)
2- مهندس امیرحسین جلالی( بنیاد صنعت)
3- مهندس هرمزد رامینه (پارس کنسولت)
4- مهندس منوچهر فخرصمدی( مشارا)
5- مهندس غلامعلی معین(صنایع)