ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان علیرضا طباطبایی مقدم طرح و نظارت
جعفر داوودی طرح و اندیشه
2 تاسیسات شهری محمد ناظم زاده نراقی پارس کنسولت
محمدتقی ایلاتی جویاب نو
3 خطوط انتقال نفت و گاز میرابوالفتح سیدفتحی انرژی و صنعت
سهیل بنی سلیمان شیبانی سازه
4 راه و راه آهن محمدرضا صفویان اندیشکار
منوچهر فخرصمدی مشارا
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح اکبر کاویانی پور ایران خاک
سیاوش لیتکوهی خدمات مهندسی مکانیک خاک
6 سازه رحیم واعظی سانو
فریدون کیایی جواب
7 سدسازی مسعود میرعلایی پندام
منوچهر کاظمی مود رستاب
8 شهرسازی فرهاد سلطانی شارمند
ناصر شهسواری گروه ایجاد
9 صنایع امیرحسین جلالی بنیاد صنعت
ابوالفضل بازرگان بنیاد صنعتی ایران
10 کشاورزی و دامپروری محمدرضا جهانگرد(غیر رسمی) در مجمع آورده نشده ورزبوم
علی البدل  نداشتند
11 مدیریت و سیستم سیروس تهرانی ایران رای
احمد کاووسی کارآوران ایران
12 معماری پرویز خاکپور گنو
پرویز حاتم زاده حفکن
13 منابع آب جواد صحرائیان راماب
محمد جعفری آبخوان
14 مهندسی نفت و گاز یوسف سعید فرجی نارگان
حسن هاشمی چگالش
15 نقشه برداری جلال الدین شفیعی اطلس تهران
ایرج کریمیان فرازا