نام و نام خانوادگی مهندسان مشاور
دکتر مهدی ریاضی­ کرمانی بنیاد ترافیک ایران
مهندس احمد جعفری پراهوم
مهندس رحمت الله حکیمی
مهندس علیرضا شهابیان پاسارگاد
دکتر ابوالقاسم صانعی ­نژاد پارس اسلوب
دکتر ناصر فلاحی اوج پژوهش صنعت
دکتر فرزین کلانتری گرانطین