نام و نام خانوادگی مهندسان مشاور
مهندس احمد جعفری پراهوم
مهندس رحمت­الله حکیمی ایمن راه
دکتر مهدی ریاضی­کرمانی بنیاد ترافیک ایران
مهندس علیرضا شهابیان پاسارگاد
دکتر ابوالقاسم صانعی­نژاد پارس اسلوب
دکتر ناصر فلاحی اوج پژوهش صنعت
دکتر فرزین کلانتری گرانطین