ردیف نام عنوان
1 عطاالله اتحادیه رئیس
2 امیر نصرت منقح  نایب رئیس
3 فرخ گلال گلاب خزانه دار
4 اورنگ دانا دبیر