ردیف نام عنوان
1 دکتر تورج امیرسلیمانی رئیس
2 مهندس میر رسول بنی احمد نایب رئیس
3 مهندس عطاءالله آیت اللهی خزانه دار
4 مهندس محمدرضا نسرین دبیر
5 مهندس جلال الدین شفیعی دبیر دوم