ردیف نام عنوان
1 تورج امیرسلیمانی رئیس
2 میر رسول بنی احمد نایب رئیس
3 عطاءالله آیت اللهی خزانه دار
4 محمدرضا نسرین دبیر
5 جلال الدین شفیعی دبیر دوم