ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 بهینه سازی مصرف انرژی سیروس بلورچی پارساز
محمد مهدی نوذری انرژی نواندیش
2 بندرسازی مسعود عاملی سازه پردازی
مهرداد شکوه عبدی هندسه پارس
3 تاسیسات ساختمان علی اصغر محتاجی پارس رازان
محمود تسبیح گو ادواره
4 تاسیسات شهری علی ربوبی خبوشانی آبران
اسماعیل مسگرپور تهران بوستن
5 ترافیک و حمل ونقل مهدی ریاضی کرمانی بنیاد ترافیک
حسین قهرمانی رهروان عمران
6 خطوط انتقال  نفت و گاز سیامک دولتشاهی طرح و تبدیل
هدایت اله هدایتی انرشیمی
7 راه و راه آهن جلیل شاهی طرح هفتم
مجید امیرذهنی برایند
8 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج امیرسلیمانی ماندرو
محمد علی صادقی خاکواران
9 سازه ابوالقاسم صانعی نژاد پارس اسلوب
مهرداد اشتری سازیان
10 سد سازی هرمزد  رامینه پارس کنسولت
احمد قزل ایاغ آبفن
11 شهرسازی گیتی اعتماد طرح و معماری
جلال آزادی نقش پیراوش
12 صنایع محمد مهدی بهنیا انرژی و صنعت
علیرضا آئینه چیان ایتسن
13 فرودگاه علی اصغر اردکانیان رمپ
رحمت الله حکیمی فرودراه
14 کشاورزی و دامپروری مرتضی حقوقی اصفهانی ویسان
سید محمد علی حاجی میرصادقی پایداری طبیعت و منابع
15 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی ادموند میرزاخانیان سنجش امکان طرح
حسن رحیمی فرزان هفت شهر ری
16 معادن و زمین شناسی محمد جعفر صادقی پناه معدنکاو
کمال الدین بهزادی گهر تهران پادیر
17 معماری محمود دادمنش سطح و صنعت
منوچهر شکوفی توان
18 منابع آب اسداله شهبازی الموتی بررسی منابع آب
مهرداد حاج زوار زیستاب
19 مهندسی نفت و گاز  و پتروشیمی محمد ملک زاده ایتوک ایران
جواد حسینی تدبیر و فن آسیا
20 نقشه برداری یونس قره باغی برداشت
عباس نصیری مهر ایران توپوگرافی