ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 نیرو مهدي مظهري لیگ نیرو
حسین نقشینه نوها
2 تاسیسات ساختمان عباس عباسزاده کمک
ورژیک بوغاسیون تاسیسان
3 تاسیسات شهری هوشنگ پاك اندام فرپاک
یونس ملک فاتحی پاتاوان
4 ترافیک و حمل ونقل غلامرضا آرين آرین و همکاران
اسمعیل صادق نوبری تهران برکلی
5 راه و راه آهن محمدرضا صفويان اندیشکار
نقی نوروزیان پاسیلو
6 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج اميرسليماني ماندرو
فرخ نقابت کنتب
7 سازه بهمن حشمتي سانو
فرامرز نصر رفتار
8 خطوط انتقال نفت و گاز فريدون فريمان رکسان و همکاران
کاظم علیزاده تاژکان
9 شهرسازی پرويز خاكپور آرمیتی
بهرام فریورصدری شارستان
10 صنایع علي آئينه چيان ایتسن
ناصر فلاحی آیمتد
11 فرودگاه لوا اتاكاراميانس برآیند
علی اصغر اردکانیان رمپ
12 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی ايرج پسيان فی زی بل
جلال بهبهانی صنعت و مدیریت ایران
13 معماری محمود تويسركاني گروه 4
پرویز حاتم زاده حفکن
14 منابع آب حبيب غفوري پارس کنسولت
محمدحسین شمشیرساز هیدرولوگ
15 مهندسی نفت و گاز سهیل بنی سلیمان شیبانی سازه
حسین شاهکار نفتیران
16 نقشه برداری ناصر غزالي رصد ایران
جعفر پویان ایران فتو گرامتریست