ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان احمدرضا قوامی نقش شهر
محمدعلی فری طهران توان تک
2 تاسیسات شهری عطاءالله آیت اللهی جویاب نو
عباس دستمالچی آبرفت
3 خطوط انتقال نفت و گاز میر رسول بنی احمد انرژی و صنعت
سیامک دولتشاهی طرح و تبدیل
4 راه و راه آهن منوچهر فخرصمدی مشارا
حسن زندی نژاد پاسیلو
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج امیرسلیمانی ماندرو
بهرام امینی خدمات مهندسی مکانیک خاک
6 سازه جهانگیر طهرانیان سازیان
تیمور هنربخش سرزمین
7 سدسازی هرمزد رامینه پارس کنسولت
مسعود میرعلایی پندام
8 صنایع علیرضا طباطبایی طرح و نظارت
غلامعلی معین صنایع
9 کشاورزی و دامپروری مهدی منجمی ویسان
محمدعلی حامدی رویان
10 مدیریت و سیستم محمدحسین بنی اسدی بنیاد صنعتی ایران
کامران دارایی صنعت و مدیریتایران
11 منابع آب محمدحسن شمشیرساز پژوهاب
عزت الله فرهادی پویاب
12 مهندسی نفت و گاز یوسف سعید فرجی نارگان
حسن هاشمی چگالش
13 نقشه برداری جعفر پویان ایران فتوگرامتریست
مهدی اسماعیل پوربزاز فرازا
14 معادن و زمین شناسی محمد جعفر صادقی پناه معدنکاو
فرزان رفیعا کاوشگران
15 ترافیک و حمل و نقل محمدرضا صفویان اندیشکار
علی اتابک ره پویان