جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

اهداف و ماموریت

برنامه استراتژیک جامعه مهندسان مشاور ایران نقش و رسالت سازمان‌های مدنی از قبیل انجمن‌ها، جوامع، جمعیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی در حفظ تعادل و رشد و توسعه کشورها طی دهه‌های اخیر افزایش یافته است. این سازمان‌ها بوسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوط به یک حرفه، یا معتقد به آرمان‌ها و اهداف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی معینی تشکیل می‌گردند و هدفِ دفاع از حقوق و ارتقاء توانمندی‌ها و رشد اعضای خود را دنبال می‌کنند و از این طریق به رشد و توسعه خود و جامعه نیز کمک می‌نمایند. این گونه سازمان‌ها بعنوان حلقه واسط بین مردم و دولت عمل می‌کنند و پل ارتباطی بین مردم و دولت به شمار می‌آیند.
چشم انداز
جامعه مهندسان مشاور ایران در افق چشم‌انداز ملی، فراگیرترین نهاد مهندسان مشاور کشور است که به نمایندگی اعضا، نقش سخنگویی و نقش آفرینی تأثیرگذار را برای داشتن صنعت مهندسی مشاور پایدار، مورد اعتماد و موفق ملی ایفا می‌نماید.

مأموریت
نقش‌آفرینی و مشارکت در توسعه و بهبود مستمر فضای مرتبط کسب‌وکار پایدار، ارتقای شرایط حضور در فضای کسب‌وکار بین‌المللی، اعتلای حرفه و توانمندی‌های حرفه مندان مهندسی مشاور و اعضای خویش در راستای حفظ ارزش‌های بنیادین.

ارزش‌ها
دانش‌بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ حقوق حال و آینده شهروندی.اهداف
1.    صیانت و ارتقای جایگاه جامعه مهندسان مشاور.
2.    پایش و ارتقای سطح «درست‌کاری» حرفه‌ای و سازمانی در میان اعضا و حرفه‌مندان.
3.    بهبود و توسعه «کسب‌وکار» شرکت‌های عضو.
4.    حمایت‌های حرفه‌ای، صنفی و رفاهی از شرکت‌های عضو.
5.    افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی جامعه.
6.    افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی شرکت‌های عضو.
7.    افزایش مشارکت و همکاری.
8.    نقش‌آفرینی در راهبردها و برنامه‌های استراتژیک ملی (منابع، محیط‌زیست، ...) و توسعه پایدار.راهبردها
1.ارتباط و تعامل سازنده، فعال و هدفمند با نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و ...
2.ارتباط و تعامل سازنده، فعال و هدفمند با نهادهای غیر حاکمیتی شامل نهادهای مدنی، صنفی و خصوصی.
3. ارتباط و تعامل سازنده، فعال و بهره ورانه با مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای ملی و بین‌المللی.
4. بسترسازی جهت رفع مشکلات اقتصادی اعضا.
5.تدوین و پیاده‌سازی راهکارهای مناسب برای اصلاحات ساختاری و مدیریتی جامعه.
6.بهبود تخصصی، ساختاری و مدیریتی شرکت‌های عضو.
7.شناسایی و جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی توسط بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
8.شناسایی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
9.تدوین و پیاده‌سازی راهکارهای مناسب برای ارتقای درست‌کاری حرفه‌ای و سطح مشارکت و همکاری اعضا.
10.بازنگری و اصلاح رویکرد جامعه، شرکت‌های عضو و نهادهای سیاست گذار در مورد مدل‌های نوین کسب‌وکار (EPC، EP، EPCF، ...).
11.پرسش گری از نهادهای حاکمیتی مسئول نسبت به عملکرد آن‌ها در حل‌وفصل معضلات کلان و جزئی مرتبط با حوزه فعالیتی جامعه و نیز مشارکت و همکاری در چاره‌اندیشی.1- اهداف/ شاخص‌ها
هدف 1- صیانت و ارتقای جایگاه جامعه مهندسان مشاور
 شاخص 1-1- میزان دخالت و اثرگذاری جامعه در وضع قوانین و مقررات مربوط به حرفه و برنامه‌های ملی مثل نظام فنی و اجرایی، بخشنامه‌ها، رتبه‌بندی، برنامه‌های توسعه و نظایر آن (شاخص‌هایی مثل تعداد پیشنهادات برآمده از جامعه، تعداد پیشنهادهایی که منتهی به نتیجه می‌شود، میزان (درصد) تأثیرگذاری جامعه نسبت به قوانین و مقررات تدوین‌شده که جهت نظرخواهی به جامعه ارسال می‌شود، ...).
شاخص 1-2- میزان جایگاه و نقش قانونی و رسمی جامعه در حوزه تدوین و تحقق قوانین و مقررات حاکمیتی.
شاخص 1-3- میزان حضور و مشارکت ارکان جامعه در اتاق های فکر و حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ملی شامل حوزه‌های حاکمیتی (دولت، مجلس، ...)، مدنی و حرفه‌ای (سندیکاها، ...).
شاخص 1-4- میزان استقلال تصمیمات جامعه از تشخیص و تأیید نهادهای حاکمیتی.
شاخص 1-5- تعداد اعضا و میزان مشارکت اعضا در ارکان جامعه.هدف 2- پایش و ارتقای سطح «درست کاری» حرفه‌ای و سازمانی در میان اعضا و حرفه‌مندان.
شاخص 2-1- میزان پایبندی اعضای «حرفه» به قوانین و مقررات جاری ملی (مناقصات، ...) و مستندات بین‌المللی.
شاخص 2-2- میزان پایبندی اعضای جامعه به تصمیمات ارکان جامعه.
شاخص 2-3- میزان تدوین دستورالعمل‌های کاربردی و قابل‌اندازه‌گیری توسط شورای اخلاق حرفه‌ای.
شاخص 2-4- میزان پایبندی اعضای جامعه به دستورالعمل های کاربردی تدوین‌شده.

هدف 3- بهبود و توسعه «کسب‌وکار» شرکت‌های عضو
شاخص 3-1- میزان نقش‌آفرینی جامعه در ارتقای صدور خدمات مهندسی.
شاخص 3-2- میزان نقش‌آفرینی جامعه در ایجاد شرایط مناسب برای انتقال تکنولوژی خدمات مهندسی به کشور و جذب سرمایه خارجی.
شاخص 3-3- میزان نقش‌آفرینی جامعه در تدوین تمهیدات تسهیل‌کننده جذب سرمایه‌های داخلی.
شاخص 3-4- میزان نقش آفرینی جامعه در تدوین مقررات منتهی به ارتقای حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری.
شاخص 3-5- میزان نقش‌آفرینی جامعه در بروز شدن و ارتقای کارآمدی ساختارهای مدیریتی شرکت‌های عضو.
 شاخص 3-6- میزان تغییرات (افزایش یا کاهش) در میزان منابع انسانی، گردش مالی و... شرکت‌های عضو.
شاخص 3-7- میزان نقش‌آفرینی جامعه در اصلاح مقررات موجود و تدوین مقررات جدید مرتبط با حضور حرفه مهندسی مشاور در محیط عمومی کسب‌وکار کشور.
 شاخص 3-8- میزان نقش‌آفرینی جامعه در قبولاندن ضرورت مهندسی دوباره در پروژه‌های ملی و عمرانی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست.

هدف 4- حمایت‌های حرفه‌ای، صنفی و رفاهی از شرکت‌های عضو.
شاخص 4-1- میزان نقش آفرینی مؤثر در تدوین یا تغییر قوانین و مقررات در جهت منافع اعضا (کمیته‌های حق‌الزحمه، تشخیص صلاحیت، بیمه و مالیات و ...).
شاخص 4-2- میزان تدوین طرح های حمایتی (صندوق وام/ بیمه تکمیلی/ ...).
شاخص 4-3- میزان موفقیت طرح های حمایتی در نیل به اهداف پیش‌بینی‌شده و جلب مشارکت و رضایت اعضا.

هدف 5- افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی جامعه.
شاخص 5-1- میزان کارآمدی و به‌روزآوری رسانه‌های ارتباطی و تعاملی جامعه (سایت، مجله، سمینارها و ...).
 شاخص 5-2- میزان بهره وری (کارآیی و اثربخشی) ارکان جامعه اعم از هیئت‌رئیسه، شورای مدیریت، گروه‌ها، کمیته‌ها، دبیرخانه و ...
شاخص 5-3- میزان برگزاری و اثربخشی آموزش‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی برای شرکت‌های عضو.


هدف 6- افزایش توانمندی های ساختاری، مدیریتی و تخصصی شرکت‌های عضو.
شاخص 6-1- میزان تأثیر در افزایش مشارکت شرکت‌های عضو در بروز شدن و ارتقای کارآمدی ساختارهای مدیریتی.
شاخص 6-2- میزان تأثیر در افزایش مشارکت شرکت‌های عضو در آموزش‌های ساختاری، مدیریتی و کارشناسی.
 شاخص 6-3- میزان تأثیر در افزایش مشارکت نسبت به دارا بودن گواهی‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی و بین‌المللی به جهات ساختاری و تخصصی (مثل ایزو، عضویت در سندیکاها و مجامع بین‌المللی و ...).


هدف 7- افزایش مشارکت و همکاری
شاخص 7-1- میزان مشارکت مؤثر اعضا در مجامع، گروه‌ها و کمیته‌های تخصصی.
شاخص 7-2- میزان تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های افزایش مشارکت و همکاری اعضا.
شاخص 7-3- تعداد اعضا و میزان مشارکت اعضا در ارکان جامعه (مشابه 1-1).هدف 8- نقش‌آفرینی در راهبردها و برنامه‌های استراتژیک ملی (منابع، محیط‌زیست، ...) و توسعه پایدار.
شاخص 8-1- میزان دخالت و اثرگذاری جامعه در وضع قوانین و مقررات مربوط به حرفه و برنامه‌های ملی مثل نظام فنی و اجرایی، بخشنامه‌ها،رتبه بندی، برنامه های توسعه و نظایر آن (شاخص‌هایی مثل تعداد پیشنهادات برآمده از جامعه، تعداد پیشنهاد‌هایی که منتهی به نتیجه می‌شود، میزان (درصد) تأثیرگذاری جامعه نسبت به قوانین و مقررات تدوین‌شده که جهت نظرخواهی به جامعه ارسال می‌شود و ...) (مشابه 1-1)
شاخص 8-2- میزان جایگاه و نقش قانونی و رسمی جامعه در حوزه تدوین و تحقق قوانین و مقررات حاکمیتی (مشابه 1-2)
شاخص 8-3- میزان حضور و مشارکت ارکان جامعه در اتاق‌های فکر و حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ملی شامل حوزه‌های حاکمیتی (دولت، مجلس، ...)، مدنی و حرفه‌ای (سندیکاها، ...) (مشابه 1-3)


2-راهبرد (استراتژی) ها/ رهیافت‌ها
راهبرد 1- ارتباط و تعامل سازنده، فعال و هدفمند با نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و ...
رهیافت 1-1- مشارکت در طراحی، تدوین و اصلاح نظام های تشخیص صلاحیت، ارزش‌یابی مشاوران، حق‌الزحمه.
رهیافت 1-2- مشارکت در تدوین مقررات، آئین‌نامه‌ها، برنامه‌های ملی و ...

راهبرد 2-ارتباط و تعامل سازنده، فعال و هدفمند با نهادهای غیرحاکمیتی شامل نهادهای مدنی، صنفی و خصوصی.
رهیافت 2-1- مشارکت جهت شناخت و تحلیل مشکلات و فرآیندهای مرتبط با صنعت احداث.
 رهیافت 2-2- ایجاد هم‌افزایی به‌منظور پیشبرد راهبردها و برنامه‌ها.

راهبرد 3-ارتباط و تعامل سازنده، فعال و بهره‌ورانه با مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای ملی و بین‌المللی.
 رهیافت 3-1- شناسایی و همکاری با نهادهای معتبر ازجمله NEC3، فیدیک و...


راهبرد 4- بسترسازی جهت رفع مشکلات اقتصادی اعضا.
 رهیافت 4-1- ایجاد ساختارهای درونی حمایت مالی از اعضا ازجمله صندوق پس‌انداز و وام کوتاه‌مدت و...
رهیافت 4-2- مذاکره با بانک مرکزی و سیستم بانکی جهت ایجاد تسهیلات اخذ وام، ضمانت‌نامه و...

راهبرد 5-تدوین و پیاده‌سازی راهکارهای مناسب برای اصلاحات ساختاری و مدیریتی جامعه.
رهیافت 5-1- بررسی و مطالعات مربوط به چگونگی گسترش کیفی و فضایی جامعه.
رهیافت 5-2- اصلاح و به‌روزآوری اساسنامه (در صورت نیاز)، آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی جامعه.
رهیافت 5-3- بازنگری نسبت به سازمان مدیریتی و اجرایی جامعه ازجمله مباحث تأمین مالی.
رهیافت 5-4- بازنگری و اصلاح رویکرد در تعریف اعضا و شرایط عضویت.
رهیافت 5-5- گردآوری، تدوین و اشاعه تجربیات مفید جامعه در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها طی دوره‌های قبل تاکنون.

راهبرد 6- بهبود تخصصی، ساختاری و مدیریتی شرکت‌های عضو.
رهیافت 6-1- ارتقای سطح عملکردی مشاورین در حوزه استفاده از نرم‌افزارها و تکنیک‌های جدید مدیریتی و تخصصی.
رهیافت 6-2- ارتقای سطح عملکردی مشاورین در جهت مدیریت پروژه‌های EPC و ...
رهیافت 6-3- ارتقای سطح عملکردی مشاورین در جهت تأمین مالی پروژه‌ها.
رهیافت 6-4- ارتقای سطح عملکردی مشاورین در جهت حضور در بازارهای رقابتی بین‌المللی.
رهیافت 6-5- ایجاد و اعمال مکانیزم رتبه‌بندی مستقل، امتیازدهی و دیده‌بانی نسبت به عملکرد شرکت‌های عضو در جهت اعتبار دهی هم‌زمان به اعضا و کارفرمایان و مآلا جامعه.

راهبرد 7- شناسایی و جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی توسط بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
رهیافت 7-1- شناسایی پروژه‌های feasible ملی از طریق گروه‌های تخصصی.
رهیافت 7-2- شناسایی و رایزنی با پتانسیل‌های سرمایه گزاری داخلی (بانک‌ها، نهادها، بخش خصوصی، ...) نسبت به فعال‌سازی پروژه‌ها.
رهیافت 7-3- کمک به دستگاه های مسئول در جهت ارتقای ضوابط و معیارهای قانونی، حمایتی، حقوقی و امنیتی در موضوع سرمایه گذاری پروژه‌ها و رفع موانع و نواقص موجود.
رهیافت 7-4- توانمندسازی حرفه مندان جهت محوریت و ایفای نقش در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

راهبرد 8-شناسایی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
رهیافت 8-1- مشابه رهیافت‌های فوق.

راهبرد 9- تدوین و پیاده‌سازی راهکارهای مناسب برای ارتقای درست‌کاری حرفه‌ای و سطح مشارکت و همکاری اعضا.
رهیافت 9-1- بسترسازی جهت تبیین مفهوم و ضابطه‌مند کردن حداقل‌های لازم الرعایه در بحث «درست‌کاری/ اخلاق حرفه‌ای» و ترویج و استانداردسازی آن در میان حرفه (کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان، ...).
رهیافت 9-2- بسترسازی جهت الزام اعضا به رعایت حداقل‌های لازم الرعایه بر اساس سیاست‌های تشویقی و تنبیهی.

راهبرد 10- بازنگری و اصلاح رویکرد جامعه، شرکت‌های عضو و نهادهای سیاست‌گذار در مورد مدل‌های نوین کسب‌وکار (EPC، EP، EPCF و ...).
رهیافت 10-1- آموزش و ارتقای سطح دانش و آگاهی و توانمندسازی جامعه و اعضا نسبت به روش های نوین کسب‌وکار بر اساس دانش روز جهانی و تجربیات ملی.
رهیافت 10-2- تبیین و جانمایی دقیق و صحیح نقش مشاور در حوزه‌هایی مثل مدیریت بر کار، تأمین مالی، تأمین کالا و ...
رهیافت 10-3- تأثیرگذاری در وضع قوانین و مقررات نسبت به مدل‌های نوین کسب‌وکار در جهت انجام صحیح پروژه‌ها و تبیین و حفظ مسئولیت طرف‌های درگیر (سرمایه‌گذار، کارفرما، مشاور، پیمانکار، ...)
رهیافت 10-4- آگاهی بخشی و تأکید نسبت به حفظ هویت، اصالت و نقش بی‌بدیل مشاور نسبت به‌ضرورت انجام صحیح مطالعات و توجه به ابعاد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و ... پیرامونی طرح‌ها و پروژه‌ها فراتر از کاربری فوری طرح.

راهبرد 11- پرسش گری از نهادهای حاکمیتی مسئول نسبت به عملکرد آن‌ها در حل‌وفصل معضلات کلان و جزئی مرتبط با حوزه فعالیتی جامعه و نیز مشارکت و همکاری در چاره‌اندیشی.
رهیافت 11-1- انـجام مکـاتبات با نهادهای حاکمیتی ذی‌ربط و پرسش گری نسبت به عملکرد در حوزه های مربوط و ارائه پیشنهادات و راهکارها.
رهیافت 11-2- برگزاری جلسات و سمینارهای موضوعی با حضور مسئولین ذی‌ربط نهادهای حاکمیتی و پرسش گری نسبت به عملکرد ایشان در حوزه های مربوط، همفکری و تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و راهکارها.
رهیافت 11-3- گشودن باب هم اندیشی و تبادل نظر از طریق رسانه های در اختیار مثل فصلنامه، با موضوع بررسی و ارزیابی و ارتقای عملکرد نهادهای حاکمیتی مسئول با مشارکت مسئولین ذی‌ربط حاکمیتی و اعضای جامعه.


goals.jpg


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است