جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

حق عضویت

حق عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران، یک سازمان غیرانتفاعی است که برای تأمین هزینه های خود نیازمند اخذ حق عضویت از اعضای خود می باشد. این وجوه صرف هزینه های جاری، ارتقا جامعه و نیز امور صنفی ـ حرفه ای خواهد شد. میزان حق عضویت سالانه در مجمع عمومی هرسال به تصویب مجمع عمومی می رسد و پس از آن به شرکت های عضو ابلاغ و سپس دریافت می شود.


حق عضویت سال مالی منتهی به تیرماه 1399
ورودیه
برای یکبار از سوی شرکت مهندس مشاور پرداخت می شود.    
مبلغ 18،000،000 ریال


کمک به ساختمان جامعه
برای یکبار از سوی شرکت مهندس مشاور پرداخت می شود.    
 مبلغ 5،000،000 ریال

حق عضویت سالانه
با توجه به تعداد کارکنان و تعداد گروه هایی که شرکت مهندس مشاور در آن عضویت دارد؛ محاسبه و اخذ می شود.حداقل مبلغ حق عضویت سالانه
عضویت در یک گروه تخصصی جامعه: مبلغ 1،500،000 ریال

حق عضویت پایه 1 تا 10 نفر کارمند
مبلغ 8،600،000 ریال

حداکثر مبلغ حق عضویت سالانه
حق عضویت پایه 201 نفر کارمند به بالا
مبلغ 37،500،000 ریال


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است