جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

شورای اخلاق حرفه ای :: آئین نامه ها


 • آیین نامه داخلی شورای اخلاق حرفه ای
  آیین نامه داخلی شورای اخلاق حرفه‌ای

  پیرو تصویب آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور به وسیله شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در تاریخ 1/9/1385 و تصویب تشکیل شورای اخلاق حرفه‌ای در جلسه مورخ 22/3/1385 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران، آیین نامه اجرایی شورای اخلاق حرفه‌ای جامعه در جلسه مورخ 22/8/1385 شورای مدیریت به شرح زیر به تصویب رسید تا فعالیت آن در چهارچوب ضوابط تعیین شده در آن به انجام رسد:

  ماده1-    اهداف
  1-1-    ارتقای سطح اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور.
  1-2-    ترویج رعایت مبانی اخلاقی به وسیله مهندسان مشاور، کارفرمایان، کارکنان مهندسان مشاور و سایرگروه‌هایی که با حرفه مشاوره در ارتباط هستند.
  1-3-    نهادینه ساختن آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور و اصلاح و بهبود آن.
  1-4-    نظارت عالی بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و سازمانی به وسیله جامعه و اعضای آن و اتخاذ سیاست های موثر برای رفع نارسائی‌های مشاهده شده در اجرای آیین اخلاق حرفه‌ای.
  1-5-    کمک به تحکیم و گسترش فضای رقابت سالم در حرفه مشاوره.

  ماده2-    وظایف
  2-1-    تهیه برنامه بلند مدت و سالیانه فعالیت‌های فرهنگی ـ اخلاقی شورا مشتمل بر همایش‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها و سایر فعالیت‌هایی که به اشاعه اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور کمک می‌نماید با مشارکت فعال مهندسان مشاور.
  2-2-    نظرخواهی و جلب مشارکت اعضا برای همکاری در تنظیم و اجرای برنامه‌های مصوب شورا.
  2-3-    اجرای برنامه سالیانه شورا و ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه به شورای مدیریت جامعه.
  2-4-    نظارت عالی بر رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و سازمانی به طرق مناسب و اتخاذ تصمیمات سنجیده برای تشویق عملکردهای شایسته و یا رفع نارسایی‌های مشاهده شده.
  2-5-    همکاری فنی با هیأت داوری برای رسیدگی به شکایات مربوطه.
  2-6-    تدوین پیش نویس آیین‌نامه انضباطی جامعه براساس اصول آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور و پیشنهاد آن برای تصویب به وسیله شورای مدیریت جامعه.
  2-7-    بررسی ادواری آیین اخلاق حرفه‌ای و اصلاح و تکمیل آن با توجه به پیشنهادات دریافت شده.
  2-8-    پیش‌بینی مکانیزم (ابزار)های اجرائی برای تحقق اصول و ضوابط و ارزش‌های تعیین شده در آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور.
  2-9-    معرفی عملکرد شایسته مهندسان مشاوری که موازین اخلاق حرفه‌ای را به طور شاخص رعایت کرده‌اند و جامعه نسبت به آن مطلع شده‌ است.
  2-10-    نقد عملکرد جامعه مهندسان مشاور، شرکت های مهندسی مشاور، کارفرمایان، و سایر گروه‌های ذیربط براساس آیین اخلاق حرفه‌ای و ارائه توصیه‌های مفید.

  ماده3-    اعضای شورا
  3-1-     اعضای شورا مرکب از 11 نفر از نمایندگان مهندسان مشاور عضو می‌باشد که به وسیله شورای مدیریت جامعه انتخاب می‌گردند.
  3-2-    مدت عضویت هر یک از اعضاء 3 سال است (با شروع دوره جدید شورای مدیریت آغاز و تا شروع دوره شورای مدیریت بعدی خاتمه می‌یابد) انتخاب مجدد اعضاء کمیته بلامانع است.
  3-3-    اعضای شورا بایستی حداقل دارای 5 سال سابقه فعالیت‌های مهندسی مشاور باشند.
  3-4-    در صورتی که هر یک از اعضا بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی (به تشخیص رئیس یا اکثر اعضاء شورا) غیبت داشته‌ باشند مستعفی شناخته می‌شوند.

  ماده4-    اداره جلسات و فعالیت‌ها
  4-1-    شورا دارای یک رئیس، یک دبیر می‌باشد که مستقیماً با رأی اکثریت مطلق اعضای شورا برای یک سال انتخاب می‌گردند.
  4-2-    رئیس و در غیاب او دبیر کمیته اداره جلسه را برعهده دارند.
  4-3-    مسئولیت تنظیم و نگهداری سوابق و برقراری روابط با اعضای شورا بعهده دبیرخانه جامعه می‌باشد.
  4-4-    اداره جلسات و نحوه تصمیم‌گیری براساس رأی اکثریت و مطابق با روش‌های کار جمعی (دموکراتیک) می‌باشد.
  4-5-    شورا حداقل یک جلسه در ماه دارد و با دعوت رئیس شورا می‌تواند جلسات بیشتری در هر ماه تشکیل دهد.
  تبصره: منشی می‌تواند خارج از اعضای شورا انتخاب گردد.

  ماده5-    ارتباطات سازمانی شورا
  5-1-    شورا تحت نظارت شورای مدیریت فعالیت می‌کند و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به آگاهی شورای مذکور می رساند.
  5-2-    شورا طبق درخواست هیأت داوری همکاری‌‌های لازم را با هیأت مذکور به‌ عمل می‌آورد.
  5-3-    دبیرخانه جامعه خدمات پشتیبانی لازم را در اختیار شورا قرار می‌دهد.
  5-4-    منابع مالی اجرای برنامه‌های شورا که در برنامه سالیانه شورا پیش‌بینی شده‌باشد به وسیله جامعه تأمین می‌گردد.
  5-5-    توصیه‌ها و تصمیمات شورای اخلاق حرفه‌ای پس از تأیید شورای مدیریت برای اعضا و ارکان جامعه لازم‌الاجرا خواهد بود.

  ماده6- برنامه و بودجه سالیانه شورای اخلاق حرفه‌ای به پیشنهاد شورا پس از تصویب شورای مدیریت جامعه به اجرا گذارده می‌شود.

  ماده7- این آیین‌نامه، که شامل 7 ماده، 29 بند و یک تبصره است، در جلسه مورخ 02/اسفند/95 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به تصویب رسید.


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است