جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

اعضاي هيئت رئيسه

جهت نمایش لیست بر روی شماره و یا نام دوره کلیک نمایید
 
 • دوره 17
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   بهرام امینی
   خدمات مهندسی مکانیک خاک رئیس شورای مدیریت
   سهیل آل رسول
   رهاب نائب رئیس
   محمدفرشاد کاوه پیشه
   آتک خزانه دار
   علیرضا شهابیان
   پاسارگاد دبیر اول
   حبیب امیرخیزی
   نارگان دبیر دوم
 • دوره 16
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   بهروز گتمیری
   دریا خاک پی رئیس شورای مدیریت
   محمود دادمنش
   سطح و صنعت دبیر اول
   عزیزالله مجلسی
   پی کده دبیر دوم
   نصرت الله مستوفی
   پویاب خزانه دار
   محمد کیافر
   آشناب نایب رئیس
 • دوره 15
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان نایب رییس
   ادموند میرزاخانیان
   سنجش امکان طرح دبیر دوم
   اسمعیل مسگرپور
   تهران بوستن خزانه دار
   هرمزد رامینه
   پارس کنسولت رییس
   مرتضی حقوقی اصفهانی
   ویسان دبیر
 • دوره 14
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   سیروس بلورچی
   پارساز هیأت رئیسه دوره چهاردهم به علت محدودیت وزارت کشور هیچ گاه اداره امور جامعه را به عهده نگرفتند.
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان "
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو "
   هرمزد رامینه
   پارس کنسولت "
   مرتضی حقوقی اصفهانی
   ویسان "
 • دوره 13
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   منوچهر فخر صمدی
   مشارا رئیس
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان دبیر
   مرتضی حقوقی اصفهانی
   ویسان دبیر دوم
   حسن هاشمی
   چگالش خزانه دار
   محمد جعفری
   آبخوان نایب رئیس
 • دوره 12
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   منوچهر فخر صمدی
   مشارا نایب رئیس
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست دبیر
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو رئیس
   تیمور هنربخش
   سرزمین دبیر دوم
   محمد حسن شمشیرساز
   پژوهاب خزانه دار
 • دوره 11
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار رئیس
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست دبیر دوم
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو خزانه دار
   رسول بنی احمد
   انرژی و صنعت نایب رئیس
   یوسف فرجی
   نارگان دبیر
 • دوره 10
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو خزانه دار
   احمد گشایشی
   ژیر دبیر
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو رئیس
   رسول بنی احمد
   انرژی و صنعت نایب رئیس
   جلال الدین شفیعی
   اطلس تهران دبیر دوم
   محمدرضا نسرین
   بانیان دبیر
 • دوره 9
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار رئیس
   سینا احمدی
   شارستان دبیر دوم
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو نایب رئیس
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ دبیر
   جواد صحرائیان
   جامعه مهندسان مشاور ایران خزانه دار
   ابوالفتح سید فتحی
   انرژی و صنعت دبیر دوم
 • دوره 8
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار رئیس
   علیرضا طباطبائی مقدم
   طرح و نظارت دبیر
   یوسف سعید فرجی
   نارگان دبیر دوم
   پرویز خاکپور
   گنو نایب رئیس
   سیروس تهرانی
   جامعه مهندسان مشاور ایران خزانه دار
 • دوره 7
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   بهمن حشمتی
   سانو دبیر
   علیرضا طباطبائی مقدم
   طرح و نظارت دبیر دوم
   یوسف سعید فرجی
   نارگان نایب رئیس
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران خزانه دار
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ رئیس
 • دوره 6
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست دبیر
   بهمن حشمتی
   سانو دبیر دوم
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو نایب رئیس
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران خزانه دار
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ رئیس
 • دوره 5
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو نایب رئیس
   حسین شاهکار
   ناموران دبیر دوم
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران خزانه دار
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ رئیس
   ایتسن دبیر
   ایرج پسیان
   جامعه مهندسان مشاور ایران خزانه دار
   هوشنگ پاک اندام
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر
   فریدون فریمان
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر
 • دوره 4
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ خزانه دار
   ایتسن نایب رئیس
   ناصر غزالی
   رصد ایران دبیر
   مهدی مظهری
   نیک نیرو رئیس
   پرویز سحابی
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر
   پرویز ثمر
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر دوم
   محمد علی شعیبی
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر دوم
 • دوره 3
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   گودرز معنوی
   سینام نایب رئیس
   ابوالقاسم تهرانی
   ویدان دبیر دوم و خزانه دار
   مهدی قالیبافیان
   سانو رئیس
   پرویز سحابی
   جامعه مهندسان مشاور ایران دبیر
 • دوره 2
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   اورنگ دانا
   مدام دبیر
   عباسقلی بلالی
   بلد رئیس
   حسین محمود
   اوربان خزانه دار
   امیر نصرت منقح
   بنیان نایب رئیس
 • دوره 1
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصسمت
   عطاءالله اتحادیه
   ایرندکو رئیس
   اورنگ دانا
   مدام دبیر
   فرخ گل گلاب
   هنر خزانه دار
   امیر نصرت منقح
   بنیان نایب رئیس

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است