آتیه ساز شرق

  • مدیر عامل: آقای رضا گلشن خواص
  • خیابان شریعتی ـ بین ملک و مطهری ـ خیابان کشواد ـ شماره 88 ـ واحد 3
  • تلفن: 86021653
  • فاکس: 86027530
  • Email:  info@atiesaz.com
  • Web:  www.atiesaz.com